Månedens Fredsprofil for januar 2017: Kårstein Eidem Løvaas

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for januar 2017 er Kårstein Eidem Løvaas, mediepolitisk talsmann i Høyre.

Aktuell med:

Høyre la i januar frem forslag om å opprette et fond for gravende journalistikk som en del av deres forslag til plattform for et digitalt Norge. I en tid preget av falske nyheter og sviktende tiltro til media, er det åpenbart et behov for en bred innsats for å sikre godt og grundig mediearbeid. – Redaktørstyrte medier er en grunnplanke i demokratiet. Tid til gravende journalistikk og faktasjekk blir viktigere og viktigere, sier Kårstein Eidem Løvaas, mediepolitisk talsmann i Høyre, om forslaget om støtte til gravejournalistikken.

Bakgrunn:

Vår tiltro til pressen har aldri vært lavere enn den er i dag: I følge Tillitsundersøkelsen stoler kun 27% av Norges innbyggere på journalister, og andelen som tror på det de hører i mediene er stadig synkende. Sosiale medier har de siste par årene eksplodert som folks primære nyhetskanal, og utviklingen endrer medielandskapet drastisk: Gjør-det-selv-publiseringen går ut over oppslutning, ressurser og i neste omgang kvaliteten til de tradisjonelle mediene. Den sviktende tiltroen til tradisjonelle medier handler ikke bare om “fake news” og meninger blandet med fakta, men også om hatefulle ytringer og dårlig journalistisk håndverk. I ytterste konsekvens kan dette få alvorlige implikasjoner for demokratiet, slik vi ser i USA: Etter en presidentvalgkamp preget av falske nyheter, har Trumps første uker som president så langt vært preget av “alternative sannheter” og åpen krig mot de store amerikanske mediehusene. I Norge merker vi det blant annet ved at nedgangen i dyptpløyende artikler fører til en snevrere og mye mer lukket debatt når det gjelder kompliserte utenriks-, sikkerhets- og forsvarsspørsmål. I møte med denne utviklingen er det åpenbart at både folks tiltro til mediene og medienes mulighet til å drive faktasjekk og gravende journalistikk må styrkes.

Begrunnelse:

Norges Fredsråd har lenge tatt til orde for en mer åpen og transparent debatt rundt viktige sikkerhets- og fredspolitiske saker. Her spiller mediene en viktig rolle. Demokratiet vårt er fundert på at pressen skal holde et våkent øye med politikerne og samfunnets utvikling. God journalistikk er en forutsetning for et opplyst ordskifte og fungerende demokrati, og den tynnslitte tilliten vi ser til mediene i dag er et varsku om at nye tiltak må til for å sikre både bedre journalistikk og mer tillit til mediene og at medier i større grad klarer å sette disse spørsmålene på dagsorden. Norges Fredsråd ønsker derfor Høyres initiativ velkommen, og gratulerer mediepolitisk talsmann Kårstein Eidem Løvaas som månedens fredsprofil for januar 2017!

Aktuelle lenker:
http://www.dagbladet.no/nyheter/skremt-av-falske-nyheter/66593518
http://www.tillitsundersokelsen.xyz/mediene/#medier
http://www.dagbladet.no/kultur/oppgjoret-med-skrasikkerheten-kan-ikke-bare-gjelde-valganalytikere/65364700

Tidligere fredsprofiler: 

2015
Januar – Ordfører Cecilie Hansen
Februar – «Fredens ring»
Mars – «Red Zone»
April – «Verdens beste nyheter»
Mai – Maria Bamieh
August – «Refugees welcome to Norway»

2016
Januar – Merete Nordhus
Februar – «Soldiers of Are og Odin»
Mars – Carsten Jensen
April – Moddi
Mai – Tormod Heier
August – Europarådet
September – Frammuseet
Oktober – Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole
Desember – Foro Tynset