Fredsprofil februar: «Fredens ring»

Nor­ges Freds­råd vil hver måned i 2015 frem­heve et enkelt­men­neske eller en orga­ni­sa­sjon som har utmerket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. 

Initativtakerne til "Fredens ring" utenfor synagogen i Oslo.
Initativtakerne til “Fredens ring” utenfor synagogen i Oslo. Fra venstre: Morad Jarodi, Mudassar Mehmood, Zeeshan Abdullah, Atif Jamil, Hassan Raja, Hajrah Arshad.
Foto: Simen Askjer/TV2

Årets andre fredsprofil er «Fredens ring»-markeringen ved den jødiske synagogen i Bergstien lørdag 21. februar.

Kort om saken: Norske muslimer tok ini­tia­tiv til å danne en menneskelig ring rundt synagogen i Oslo, med omtrent 1300 mennesker i oppmøte, for å vise solidaritet etter terrorhandlingene i Danmark og stå imot ekstremisme, hat og intoleranse. Hajrah Arshad, Hassan Raja, Zeeshan Abdullah, og Ali Chishti er blant initiativtakerne.

Bak­grunn: Lørdag den 14. februar ble to drept og flere såret i København i et angrep mot en synagoge og et seminar om ytringsfrihet med karikaturtegner Lars Vilks. Angrepene kom fem uker etter terrorhandlingene i Paris.

Begrun­nelse: Nor­ges Freds­råd mener at støttemarkeringen er en del av en viktig folkebevegelse for økt forståelse på tvers av religioner, som fremmer budskap mot radikalisering og bruk av vold.  Det ligger en kraftfull symbolikk i at ulike trosretninger kommer sammen og danner et menneskeskjold i en tid der Europa preges av terrorangrep. At arrangementet er drevet frem av grasrota i det muslimske ungdomsmiljøet  viser noe av styrken i det norske samfunnet og evnen til  å vise medhold fremfor økt frykt og polarisering. Medieoppmerksomheten internasjonalt bidrar til at beskjeden når langt og aksjonen har inspirert lignende støttemarkeringer i andre europeiske land. Vi håper dette initiativet kan styrke den muslimsk-jødiske dialogen både i Norge og internasjonalt, fra grasrotnivå til øverste ledelse. Norges Fredsråd gratulerer intiativtakerne og de oppmøtte for sin slagkraftige markering for fred og forsoning.

Aktu­elle lenker:

«I dag skapes det historie» av Ervin Kohn og Yousef Assidiq, Dagbladet.
 «Fredens ring-markering går verden rundt», av Trond Lepperød, NRK.