Kategori: Flyktninger

Opprop: Nei til Norge i Syria!

Fredsrådet har i samarbeid med en rekke kulturpersonligheter, organisasjonsmennesker og politikere lansert opprop hvor vi [...]

Månedens fredsprofil for november 2016: Foro Tynset

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for [...]

Nei til Norge i Syria!

Kom på markering utenfor Stortinget torsdag 19. mai kl 18! #neitilnorgeisyria Regjeringen har besluttet å [...]

Borgerkrig i Tyrkia?

På sitt årlige presseshow uttalte Russlands president Vladimir Putin i dag at det foregår en [...]

Månedens fredsprofil februar: “Soldiers of Are og Odin”

Norges Fredsråd vil hver måned i 2016 fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket [...]

Konferanse om flyktningpolitikk: meld deg på her!

Velkommen til heldagskonferanse om flyktninger, bosetting og integrering i Norge! Norge trenger en fornyet politisk debatt [...]

Månedens Fredsprofil for januar 2016: Merete Nordhus

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for [...]

Lyden av tortur: Historier fra eritreiske flyktninger

Verdens flyktningesituasjon er prekær som aldri før. Med god grunn har det internasjonale fokuset på [...]

Ivar Flaten vinner Ikkevoldsprisen 2015

Nor­ges Freds­råd gra­tu­le­rer Ivar Fla­ten som vin­ner av Ikke­volds­pri­sen 2015. Gjen­nom arbei­det sitt har Fla­ten [...]

Bombing av Syria: Ikke i mitt navn!

Sist helg demon­strerte tuse­ner mot bom­bing av Syria i Mad­rid og Lon­don. Demon­stran­tene har for­stått [...]