Kategori: Flyktninger

Tar din kommune ansvar?

Årets kommunevalg er valget som avgjør om ditt nærmiljø får en politisk ledelse som har [...]

Flyktningekrisen i Europa: Hva nå!

Fredsrådet ønsker en mer solidarisk og rettferdig fordeling av ansvaret for asylsøkere i Europa. Norge [...]

Månedens fredsprofil august: “Refugees welcome to Norway”

Nor­ges Freds­råd vil hver måned i 2015 frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket [...]

Fredsnasjonen Norge er på andre plass i krig

Ikke bare er vi blant verdens 20 største eksportører av militært materiell, vi er et [...]

– Nedrustning er en hastesak for verden

Hva skjer i Mali? Hvordan hindre full stans i forhandlingene om nedrustning av atomvåpen? Hva [...]

Konsekvenser av krig

Norge må innse konsekvensene av å delta i krig og ta ansvar for disse. Det [...]

33, 3 millioner er på flukt i eget land

Tallene for flyktninger går ned, mens antall internt fordrevne fortsetter å øke. Onsdag 14. mai [...]

Eritrea – hvordan få til positive endringer?

Et stille diplomati har lenge vært hovedstrategien til norske UD og norsk sivilsamfunn. Dette har [...]

Asylbarna og norske krigshandlinger

Norge har bidratt til kriger på Balkan, i Afghanistan, i Irak og i Libya. Det [...]