Månedens fredsprofil august: “Refugees welcome to Norway”

Nor­ges Freds­råd vil hver måned i 2015 frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. Måne­dens freds­pro­fil for august er “Refugees welcome to Norway” ved initiativtakerne Mona Bentzen og Hilde Hagerup.

refugees

Aktu­ell med:
Vi står i dag overfor en av de største humanitære katastrofene siden andre verdenskrig, men få land er villige til å virkelig se alvoret og igangsette tiltak som monner. I mangel av en regjering som svarer på flyktningekrisen med større verdighet og generøsitet, ble det spontane initativet “Refugees welcome to Norway” stablet på beina av initativtakere fra kunstnergruppa ANNEX. Gjennom initiativet vil de ønske flyktningene velkommen samtidig som de ber politikerne kommer på banen. De har mobilisert både enkeltindivider, organisasjoner og restaurantbransje for å ta imot flyktningene i Oslo, og facebook-gruppen har i skrivende stund nærmere 15 000 medlemmer.

Bakgrunn:
I lys av den pågående konflikten i Syria og de store flyktningestrømmene over Middelhavet, har debatten rast om hvor mange flyktninger Norge burde eller ikke burde ta imot, og hvilke forhold som venter dem her. Regjeringen har virket lite villig til å åpne grensene for de tusener i nød, og Siv Jensen gikk i midten av august ut og nærmest oppfordret kommunene til å se bort fra Stortingets vedtak om å ta imot 8000 syriske flyktninger. De som likevel kommer seg til Norge blir heller ikke møtt med verdige forhold. Alle asylsøkere må innom Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen for å registrere seg ved ankomst, og til tross for lang ventetid er det verken lagt til rette for overnatting eller muligheter til å ta seg en dusj. “Refugees welcome to Norway”  ble startet opp som et resultat av at norske myndigheter ikke klarer å organisere et humant mottak og registrering av flyktninger. Inititativet opplever nå en massiv pågang av nordmenn som vil komme ned til Politiets Utlendingsenhets hovedkontor i Oslo for å gi flyktningene som sover på gulvet der “mat, klær og en varm velkomstklem”.

Begrun­nelse:
Stilt overfor dagens flyktningesituasjon må alle som kan ta i et tak og hjelpe de svakerestilte. Norge er et lite, men rikt og ressurssterkt land, og vi har en mulighet til å gjøre en forskjell. Dessuten har vi som våpeneksportør og ved innblanding i en rekke av nyere tids kriger medvirket til å øke flyktningestrømmene og har derfor en spesiell plikt til å ta vår del av ansvaret. Norges Fredsråd mener at initiativer som “Refugees welcome to Norway” praktiserer et korrektiv til fremmedfiendtlige holdninger og viser at vi alle kan gjøre en innsats for å ønske flyktningene velkommen. Dette er fredspolitisk arbeid i praksis. Norges Fredsråd gratulerer “Refugees welcome to Norway” ved initiativtagerne som “Månedens fredsprofil” for august og håper politikerne kommer sterkere på banen snart. «Frp sier at vi må hjelpe flyktningene der de er, og det er her de er nå».

Aktuelle lenker:
http://www.dagsavisen.no/innenriks/80-sover-rett-p%C3%A5-gulvet-1.378589
https://www.facebook.com/groups/RefugeesWelcomeToNorway/?fref=ts