Norges Fredsråds styre og andre utvalg/komiteer velges på Fredsrådets årlige repre­sen­tant­skaps­mø­te. Representantskapsmøtet skal til­strebe en best mulig for­de­ling av plas­ser i sty­ret mel­lom med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene. Styret for 2022 – 2023 ble valgt på representantskapsmøtet 23.06.2022.

Tillitsvalgte i NFR for perioden 2022 – 2023

Styrets arbeidsutvalg:

Fjeldstad, Mette
Bestemødre for Fred

Kidd, Shani
Kvekerhjelp/Kvekersamfunnet

Schanke, Liss
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF)

Seehausen, Christiane
Nansen Fredssenter

Steen, Inga
Norges Fredslag

Vara:

Arnesen, Annelise
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) (Liss Schankes personlige vara)

Heinert, Randi
Uavhengig

Mollø-Christensen, Kristine
Stopp NATO