Norges Fredsråds styre og andre utvalg/komiteer velges på Fredsrådets årlige repre­sen­tant­skaps­mø­te. Representantskapsmøtet skal til­strebe en best mulig for­de­ling av plas­ser i sty­ret mel­lom med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene. Styret for 2022 – 2023 ble valgt på representantskapsmøtet 23.06.2022.

Styret i NFR for perioden 2023 – 2024

 

Styreleder:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

  1. vara: Mollø-Christensen, Kristine
    Stopp NATO
  2. vara: Indreboe, Ellen
    Bestemødre for Fred
  3. vara: Seehausen, Christiane
    Nansen Fredssenter