[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-38zeyz’] [av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k8d4y4kc’ admin_preview_bg=”] Norges Fredsråd er et samarbeidsorgan for norske fredsorganisasjoner som er enige i Fredsrådets verdigrunnlag. Dette verdigrunnlaget er i vedtektenes §3 definert som blokkpolitisk uavhengighet i arbeid for nedrustning og ikkevoldelig konflikthåndtering, og motarbeidelse av krig, militarisme, våpenallianser og global skjevfordeling av ressurser. I tillegg sier verdigrunnlaget at man skal fremme solidaritet, rettferdighet, likeverd og forståelse på tvers av kulturelle og politiske skiller.

Fredsrådets medlemsorganisasjoner viser i dag stort engasjement for en lang rekke fredssaker som uttrykker dette verdigrunnlaget. Selv om medlemsorganisasjonene naturlig nok har forskjellige utgangspunkt og rammer for sin aktivitet, eksisterer stort overlapp i de konkrete fredssakene organisasjonene brenner for:
[/av_textblock] [av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=” custom_title_size=’15’ av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” custom_content_size=’15’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ custom_title=’#0053a0′ custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#ffffff’ custom_font=’#0053a0′ custom_border=” animation=” alb_description=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k8d5dh57′ admin_preview_bg=”] [av_iconlist_item title=’Regulering av global våpenhandel, den internasjonale våpenhandelavtalen (ATT) og norsk våpeneksport’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-lfznuz’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’Regulering av droner og atuonome våpensystem’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-j1k5yz’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’Atomnedrustning og et internasjonalt forbud mot atomvåpen’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-i65z8r’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’Defensiv forsvarspolitikk’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-f648dn’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’Nobel fredspris’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-doj7xn’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’Kjønnsbasert vold’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-crjlaz’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’FN-resulosjonene 1325 Kvinner, fred of sikkerhet og 2250 Ungdom, fred og sikkerhet’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-bh17iz’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’Dialog, mangfold og tillitsskapende arbeid’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-93cpuz’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’Fredsdepartementet og sivile fredsstyrker’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-6zhnyj’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’Klimatrussel og miljøødeleggelser’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-6e3ch7′][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’Bevisstgjøring av det sivile samfunn’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-4kt5zv’][/av_iconlist_item] [av_iconlist_item title=’Beskyttelse av freds- og menneskerettighetsforkjempere’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” av_uid=’av-34uvqz’][/av_iconlist_item] [/av_iconlist] [av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k8d5eq4u’ admin_preview_bg=”] Fredsrådets oppgave er å legge til rette for samarbeid om aktuelle fredspolitiske saker på en måte som oppleves inkluderende av alle medlemsorganisasjonene uten at meningsmangfoldet innsnevres, men som synliggjør og styrker fredsbevegelsen utad.

Fredsrådet skal reflektere mangfoldet av medlemmer, og de enkelte organisasjonene styrkes gjennom samarbeidet. Sammen utgjør vi en stor helhet for den brede fredssaken, og gjennom samarbeid blir organisasjonene bedre rustet til å fronte sine særegne saker. Alle medlemsorganisasjonene i Fredsrådet forplikter seg til å arbeide for fred i tråd med Fredsrådets visjon og verdier – og i tråd med organisasjonenes egne rammer og verdier. Det innebærer at medlemsorganisasjonene vil kunne ha ulike tilnærminger og oppfatninger til konkrete saker.

Vedtatt på representantskapsmøtet 5. april 2019.
[/av_textblock] [/av_one_full]