PRAKTIKANT FOR NORGES FREDSRÅD VÅREN 2023

Norges Fredsråd søker en flink og initiativrik praktikant! Ønsker du et innblikk i fredsbevegelsens arbeid? Som praktikant vil du også få praktisk erfaring med  informasjonsformidling, arran­ge­ment­virk­som­het og mulighet til å skrive om aktuelle saker som Norges Fredsråd engasjerer seg i. Hvis dette har interesse, søk nå!

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd (NFR) ble opprettet i 1945 som et samarbeidsorgan for å fremme fredsarbeidet etter den 2. verdenskrig. NFR har gjennom mer enn 75 år utviklet seg til en paraplyorganisasjon og vi har, sammen med våre 19 medlemsorganisasjoner som jobber med fredsrelaterte saker, vært aktive i å etablere den norske fredsbevegelsen. I dagens situasjon er vårt arbeid mer relevant enn noensinne. 

Hvorfor søke?

Som praktikant hos Norges Fredsråd vil du få testet egne evner, utviklet personlige egenskaper, og du vil ikke minst få meget relevant arbeidserfaring.I tillegg er det en mulighet til å lære mer om norsk utenriks- og forsvarspolitikk. 

Arbeidsoppgaver

Som praktikant vil du være engasjert i mange forskjellige oppgaver, bl.a.:

 • Forberede, gjennomføre, og tilrettelegge for arrangementer og seminarer
 • Delta i møter og eventuelle aktiviteter med våre medlemsorganisasjoner 
 • Oppdatering og innholdsproduksjon av sosiale medier (dele bilder, tekst og ulike innlegg) 
 • samt andre oppgaver knyttet til research, aktuelle nyheter, skriving og samarbeid med våre medlemsorganisasjoner, og annet ‘kontorarbeid’ 

Arbeidstid

Det kreves minimum 10 timers arbeid i uka, og vi kan vi tilpasse startdato og hvilke ukedager du har mulighet til å være tilstede. Det kan inkludere møter eller arrangementer som av og til skjer om kvelden.  Vi etterstreber å være fleksible, og ønsker å finne en god samarbeidsform som passer for begge parter. Det forventes at du vil er tilgjengelig i en periode på ca 4 måneder. Praktikanten vil honoreres 10 000.

Personlige egenskaper og kvalifikasjoner 

 • sam­funns­fag­lig utdan­ning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • ansvarsfull og åpen for nye utfordringer 
 • selvstendig og engasjert
 • erfa­ring fra tid­li­gere orga­ni­sa­sjons­ar­beid er ønsket
 • kunnskap om sosiale medier er en fordel
 • Interesse for freds- og for­svars­po­li­tiske spørs­mål i norsk og internasjonalt kontekst

Kontakt

Ta kontakt på post@norgesfredsrad.no med CV og søknad eller om du har spørsmål om arbeidet. Menn og de med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Vi behandler søknadene fortløpende, med 15. desember som endelig frist.