Kategori: Syria

Bombing vil ikke redde liv i Syria

Uttalelse vedtatt av Norges Fredsråds representantskapsmøte lørdag 14. april 2018: USA, Storbritannia og Frankrikes bombing [...]

Høringsinnspill til utenriks- og forsvarskomiteen om “Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk”

Oslo, 11. mai 2017 Norges Fredsråd, paraplyorganisasjon for 19 fredsorganisasjoner, takker Stortingets utenriks- og forsvarskomité [...]

Norge og Syrias suverenitet

    Den 30. mars kunne NTB melde at Norge anerkjenner Syria som en suveren [...]

Opprop: Nei til Norge i Syria!

Fredsrådet har i samarbeid med en rekke kulturpersonligheter, organisasjonsmennesker og politikere lansert opprop hvor vi [...]

Det norske bidraget til koalisjonen mot ISIL

I mai ifjor sendte Norges Fredsråd et brev til Forsvarsdepartementet hvor vi stilte en rekke [...]

Månedens Fredsprofil for mai 2016: Tormod Heier

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for [...]

Nei til Norge i Syria!

Kom på markering utenfor Stortinget torsdag 19. mai kl 18! #neitilnorgeisyria Regjeringen har besluttet å [...]

Borgerkrig i Tyrkia?

På sitt årlige presseshow uttalte Russlands president Vladimir Putin i dag at det foregår en [...]

Bombing av Syria: Ikke i mitt navn!

Sist helg demon­strerte tuse­ner mot bom­bing av Syria i Mad­rid og Lon­don. Demon­stran­tene har for­stått [...]

Kronikk: Hva har utenrikspolitikk med migrantkrisen å gjøre?

I Dags­avi­sens Nye Menin­ger skri­ver leder i Nor­ges Freds­råd, Hedda Lange­myr, sam­men med dag­lig leder [...]