Bombing vil ikke redde liv i Syria

Uttalelse vedtatt av Norges Fredsråds representantskapsmøte lørdag 14. april 2018:

USA, Storbritannia og Frankrikes bombing av Syria gjør en eskalering av konflikten mer sannsynlig og er i strid med folkeretten.

Norges Fredsråds representantskap ber derfor Norge ta en ledende rolle i forsøk på å bringe frem en diplomatisk løsning på konflikten i Syria.

Syrias sivilbefolkning må beskyttes ved fortsatt arbeid for en våpenhvile via FN. Diplomatiske løsninger heller enn voldsbruk vil gi partene i Syria mulighet til å gjenoppbygge tillit.

Norges regjering bør derfor argumentere for at internasjonal lov følges av alle parter, og samtidig bidra til at situasjonen som har oppstått mellom Russland og USA ikke forverres. Misforståelser og uhell er nok til at verdens to største atommakter kan havne i en varm krig mot hverandre. Konsekvensene vil bli katastrofale for hele verden.