Fredsrådet kunngjør sine Nobel-favoritter

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. I en tid med økte spenninger mellom øst og vest, mener Norges Fredsråd at den prestisjetunge prisen bør gå til en av de få møteplassene hvor Russland og USA fortsatt samarbeider og snakker sammen, og gjennom sitt apolitiske arbeid bidrar til en fredeligere verden – Arktisk Råd. På Fredsrådets liste over Nobel-favoritter finner vi også freds- og menneskerettighetsforkjempere og arbeidet mot seksualisert vold i konflikt

Fredsrådets fem Nobel-favoritter for 2018 er:

1. Arktisk Råd
I en tid med økte spenninger i nordområdene, har Arktisk Råd blitt en apolitisk møteplass hvor representanter fra stormaktene fortsatt samarbeider og snakker sammen. Rådet spiller en viktig rolle i å bygge bro mellom øst og vest, og i nominasjonen heter det blant annet at “The Arctic Council is a model for promoting fraternity between nations, and a deserving recipient of Alfred Nobel’s Peace Prize.”

2. Freds- og menneskerettighetsforkjempere (Human Rights Defenders)
Hver dag risikerer individer, grupper og samfunn sine liv for å oppnå frihet, rettferdighet og fred i verden. Hver dag blir freds- og menneskerettighetsforkjempere rundt i verden angrepet, fengslet eller drept. En fredspris til freds- og menneskerettighetsforkjemperne vil utfordre den fremvoksende diskursen som avviser og delegitimerer ikke-voldelige aktivister ved å påstå de er terrorister, anti-patrioter, eller truer sikkerhet og utvikling. Det vil anerkjenne dem som fredsbyggere og ikke bråkmakere. 2018 ville være et passende år å gi en pris til deres innsats, da menneskerettighetserklæringen fyller 70 år og FNs Deklarasjon for beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere feirer 20 år.

3. Edward Snowden
En gjenganger på Fredsrådets toppliste. Å gi Edward Snowden fredsprisen vil fortsatt være et klart signal for å dempe denne negative utviklingen og for å styrke demokrati, åpenhet og ytringsfrihet. Det vil også være et forsvar for en konsekvent og demokratisk internasjonal rettsorden som ivaretar individets rettigheter i møte med en overvåkende stat. Det vil være både riktig og modig å gi Snowden fredsprisen.

4. Dr. Denis Mukwege & Nadia Murad
For deres arbeid mot seksualisert vold i konflikt. Mukwege har hjulpet tusenvis av kvinner etter fysisk skade av voldtekt og seksualisert vold i væpnet konflikt, og bidratt til å rette verdens oppmerksomhet mot problematikken. Murad taler på vegne av de tusen Yezidi-kvinner som har blitt seksuelt utnyttet av IS-soldater, og arbeider med å rette fokus på tematikken og rettslig straffeforfølge overgriperne.

5. Article 9 Association
Artik­kel 9 i Japans grunn­lov fra­sier Japan ret­ten til å føre krig og til å ha mili­tære styr­ker på land og til havs. Article 9 Associa­tion ble stif­tet nett­opp for å kjempe for å iva­reta Japans grunn­lovs­fes­tede ansvar for ikke­vold, og legge press på Japan for å bevare ikke­volds­pa­ra­gra­fen i en tid hvor den vur­de­res modi­fi­sert.