Gratulerer til Mukwege og Murad med Nobels Fredspris 2018

Norges Fredsråd gratulerer Dr. Denis Mukwege og Nadia Murad med fredsprisen! Dette er en viktig pris som anerkjenner at seksualisert vold skjer systematisk og er et våpen i konflikt. 10. desember arrangerer vi også i år fakkeltog til ære for en velfortjent vinner sammen med FOKUS, Kirkens Nødhjelp og Oslo kommune.

Fredag 5. oktober ble det kunngjort at Dr. Denis Mukwege og Nadia Murad mottar Nobels Fredspris 2018 for deres arbeid for å bekjempe seksualisert vold i konflikt. Norges Fredsråd støtter helhjertet årets Nobels fredsprisvinner.

Mukwege har hjulpet tusenvis av kvinner etter fysisk skade av voldtekt og seksualisert vold i den væpnede konflikten i Øst-Kongo, og bidratt til å rette verdens oppmerksomhet mot problematikken. Han har også vært opptatt av at slik vold må ses på som sakte folkemord. Murad taler på vegne av de tusen Yezidi-kvinner som har blitt seksuelt utnyttet av IS-soldater, og arbeider med å bistå ofre for overgrep og rettslig straffeforfølge overgriperne. Murad er ikke primært et offer, men en overlevende og et sannhetsvitne som har bidratt til å rette fokus mot problemet.

“Årets fredspris til Murad og Mukwege er en solid og viktig pris. Den er et tydelig signal om at verden ikke aksepterer bruken av seksualisert vold som et våpen i konflikt”, sier Tuva Grimsgaard, fungerende daglig leder i Norges Fredsråd. “Det er ikke slik at “alt er tillatt i krig og kjærlighet” – det finnes spilleregler for krig – og Nobel-komiteen slår fast en gang for alle at bruk av seksualisert vold i konflikt er en krigsforbrytelse og en trussel mot fred.

“Problematikken har i år blitt ytterligere aktualiseres gjennom #metoo-kampanjen, og det faktum at det er 10 år siden FN-resolusjon 1820, som likestiller seksualisert vold som et våpen på lik linje med andre våpen, og at dette regnes som krigsforbrytelser og som forbrytelser mot menneskeheten”, sier Grimsgaard. “I en tid hvor internasjonale avtaler er under press, er det viktig med en fredspris som løfter frem bruk av folkeretten for å bekjempe krigsforbrytelser”, avslutter hun.

Norges Fredsråd gratulerer fredsprisvinneren og ønsker sammen med FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Kirkens Nødhjelp og Oslo kommune velkommen til fakkeltog for kampen mot seksualisert vold gjennom Oslos gater 10. desember!