Kronikk: Vi krever en Libya-granskning

Et FN-mandat er et minste­krav for bruk av makt, men ikke legi­ti­me­rende for en mili­tær­ope­ra­sjon i seg selv: “I etter­tid bør det være åpen­bart at beslut­nin­gen om norsk Libya-engasjement var fat­tet på en falsk til­lit til den norske regje­rin­gens vur­de­rings­evne” skri­ver dag­lig leder Hedda B. Lange­myr i dagens utgave av Klasse­kam­pen (24.09.2015). Norges Freds­råd kre­ver en uav­hen­gig og […]

Fredsrådet krever granskning av Norges Libya-bombing

Norges Fredsråd mener det er på tide med en uavhengig granskning av Norges innsats under luftkrigen mot Libya og har satt i gang en underskriftskampanje for å samle støtte for kravet en granskning. Av Christian BogerArtikkelen ble publisert i Radikal Portal 09.03.15 Denne uken er det fire år siden Stortinget sa ja til norsk deltagelse i den […]

Den som ler sist, ler slett ikke

  Nå er det snart fire år siden bombingen av Libya og tilstanden i landet er verre enn noen gang. I den forbindelse relanserer vi en underskriftsskampanje, hvor det stilles krav til myndighetene om en uavhengig, offentlig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya i 2011. Signér vårt opprop her: Krav om uavhengig granskning av Norges militære bidrag […]

Norges ram-og røm fra Libya

I lys av gjennombruddet med fredsforhandlingene i Libya fredag ettermiddag, samt militærets kunngjøring om våpenhvile søndag, er målet med FN-forhandlingene i Genève denne uken å danne en samlingsregjering i Libya. Den Europeiske Union har beskrevet fredssamtalene i Genève som den siste anledningen til å få en slutt på krisen i Libya, og FNs utenrikssjef Federica […]

Norge var en aktiv pådriver for utvidelsen av FN-mandatet i Libya.

Norges engasjement i Libya markerer en endring i tolkningen av FN-mandat. – Norge har alltid tolket FN-mandat strengt og bokstavelig, men i Libya var vi aktivt med på å utvide dette mandatet, sier oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole til klassekampen 19.05. Norge rykker opp i NATO Tormod Heier, redaktør for tidsskriftet Militære studier som […]

Tilslutning til uavhenging granskning: Libya 2011

Dokumentaren ”De gode bombene” på NRK 12. mars reaktualiserer den norske krigsdeltakelsen i Libya. Behandlingen viser seg å ha vært under enhver kritikk. På bakgrunn av dette har Norges Fredsråd formulert et brev til utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget samt til Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, med en klar oppfordring om at det oppnevnes en uavhengig kommisjon for granskning […]

Libya: En konsekvens av demokratisk underskudd?

Dokumentaren ”De gode bombene” 12. mars reaktualiserer den norske krigsdeltakelsen i Libya. Behandlingen viser seg å ha vært under enhver kritikk. På bakgrunn av det ønsker vi en uavhengig granskning.  Den anvendte retorikken om beskyttelse av Libyas sivilbefolkning har vist seg å være den fremste faktoren som skulle gi legitimitet til NATOs operasjon mot Gaddafi-regimet. […]