Tilslutning til uavhenging granskning: Libya 2011

Dokumentaren ”De gode bombene” på NRK 12. mars reaktualiserer den norske krigsdeltakelsen i Libya. Behandlingen viser seg å ha vært under enhver kritikk. På bakgrunn av dette har Norges Fredsråd formulert et brev til utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget samt til Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, med en klar oppfordring om at det oppnevnes en uavhengig kommisjon for granskning av Norges militære bidrag i Libya. Vi søker tilslutninger fra organisasjoner og enkeltmennesker som er opptatt av Norges internasjonale rolle. 

Les brevet her: Uavhengig granskning av Norges militære bidrag i Libya-Norges Fredsråd 20. mars 2013

SIGNÉR OPPROPET HER: http://www.opprop.net/uavhengig_granskning_av_norges_militare_bidrag_i_libya