Norge var en aktiv pådriver for utvidelsen av FN-mandatet i Libya.

Norges engasjement i Libya markerer en endring i tolkningen av FN-mandat. – Norge har alltid tolket FN-mandat strengt og bokstavelig, men i Libya var vi aktivt med på å utvide dette mandatet, sier oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole til klassekampen 19.05.

Norge rykker opp i NATO

Tormod Heier, redaktør for tidsskriftet Militære studier som i denne utgaven ser på Norges engasjement i Libya,  uttaler videre at Norge tok på seg en «en fremoverlent rolle» i krigføringen. Norske jagerfly tok på seg en rekke risikable bombeoppdrag og slapp I løpet av få måneder i 2011 hele 567 bomber over Libya. Norge hadde det riktige utstyret, godt trente piloter og tok en aktiv rolle.  Det førte til at Norge ble en pådriver som sto i første linje for å ta ut de mest verdifulle og risikable målene, sier Heier. Norge har derfor også styrket sin rolle i NATO og sitt forhold til USA, fortsetter Heier.

Bombingen var i ferd med å sprenge regjeringen innenfra

Norge trakk seg ut av Libya 8 uker før oppdraget skulle avsluttes. Et mandat som ble gitt av FN hadde som hensikt å beskytte sivile. I dette mandatet inngikk det også at man ikke skulle ta side med noen av partene i konflikten. Etterhvert som bombingen utviklet seg ble det allikevel tydelig at krigføringen førte med seg regimeendring. Et SV i regjering som mente at bombingen hadde gått utenfor FN-mandatet, heller enn en militær begrunnelse, var årsaken til at Norge trakk seg ut, i følge Heier.

Behov for en uavhengig gransking av Norges engasjement i Libya

Norges Fredsråd har tidligere formulert et brev til utenriks- og forsvarskomiteen, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet  der vi krever gransking av Norges militære bidrag til Libya. Les innlegget som ble publisert i Dagsavisen der daglig leder, Hedda Langemyr blant annet uttaler: Dersom man unngår å ta et grundig oppgjør med hvilke motiv, prioriteringer og målsettinger som har ligget til grunn for at Norge har deltatt i krig, og i tilfellet Libya med intensive bombebidrag, vil vi uten tvil få et hulere demokrati. Et slikt demokratisk underskudd er ikke Norge verdig. 

Les “Tøyde FNs mandat i Libya” i klassekampen 19.05.