Signer opprop om granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya

I dag er det fire år siden bombingen av Libya og situasjonen i landet er verre enn noen gang. I den forbindelse har Norges Fredsråd relansert en underskriftskampanje, hvor vi stiller krav til myndighetene og oppfordrer til en uavhengig, offentlig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya i 2011!

Hva slags rolle spilte egentlig Norge og hva var det godt for? Vi kan ikke spole tilbake og endre de valgene som ble tatt den gangen, men vi kan og bør tenke oss om bedre neste gang. Å ta et oppgjør med egen medvirkning til dagens situasjon i Libya sitter langt inne for våre myndigheter. Derfor krever vi en uavhengig granskning av Norges militære bidrag i Libya!

Signer oppropet om en uavhengig granskning her!