Krever et internasjonalt forbud mot atomvåpen

50 organisasjoner leverte mandag morgen et brev  med krav til regjeringen om å støtte Østerrikes løfte om å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen
50 organisasjoner leverte mandag morgen et brev med krav til regjeringen om å støtte Østerrikes løfte om å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen


I dag morges var det kick-off for Atomvåpenuka, og klokken 10:00 ble det overlevert et brev til Stortinget og Regjeringen, undertegnet av over 50 norske organisasjoner. Brevet er adressert til utenriksminister Børge Brende og inneholder krav om at Regjeringen må støtte Østerrikes løfte om å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. 

Forventer at Børge Brende tar grep

I forrige uke lanserte Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti et representantforslag på Stortinget der de ba Norge jobbe for å forby atomvåpen. Både Nei til atomvåpen og ICAN Norge (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) mener dette er et steg i riktig retning.

-Norge har nå en reell mulighet til å ta et stort steg i arbeidet mot atomvåpen. Når regjeringen ikke vil støtte et forbud mot atomvåpen, er det helt avgjørende at stortingspolitikerne tar ansvar, sier daglig leder i Nei til Atomvåpen, Anne Gerd Grimsby Haarr .

Daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland, er helt enig og forventer at Børge Brende tar grep.
-Dette handler om å stå opp for helt grunnleggende humanitære prinsipper. Vi trenger en folkerett som forbyr inhumane våpen, det er på høy tid at vi også får et forbud mot atomvåpen, sier Skaland.

 «Så lenge det finnes atomvåpen i verden..»

Det er nå tre måneder siden den tredje konferansen om atomvåpens humanitære konsekvenser ble avsluttet i Wien. Østerrikes regjering la på slutten av konferansen fram dokumentet «Austrian Pledge», hvor de forplikter seg til å arbeide for et forbud mot atomvåpen og inviterer andre land til å slutte seg til dette.

Utenriksminister Børge Brende har tidligere svart Stortinget på spørsmål om å støtte et forbud mot atomvåpen, men gjorde det da klart at Norge ikke vil slutte seg til Østerrikes initiativ om et forbud, fordi «det politiske grunnlaget for et atomvåpenforbud ikke er til stede».  

Brende mener at en norsk støtte til et forbud mot atomvåpen ikke vil være i tråd med NATOs strategiske konsept fra toppmøtet i Lisboa i 2010. Dette strategiske konseptet forplikter NATO til å jobbe mot en verden fri for atomvåpen, men alliansemedlemmer som har atomvåpen har vært meget motvillige til å følge opp dette i praksis. I henhold til det samme strategiske konseptet vil NATO derfor forbli en kjernefysisk allianse «så lenge det finnes atomvåpen i verden».

Ingen hindring for å forby atomvåpen

I en rapport fra ILPI (International Law and Policy Institute) blir det fremhevet at et forbud mot atomvåpen slettes ikke er i strid med våre NATO-forpliktelser. Bekymringer om de politiske implikasjonene av en slik traktat for NATO er overdimensjonerte og samtidig undervurderer de verdien av et forbud. Et atomvåpenforbud vil dessuten være med på å fremme NATOs endelige mål: sikkerheten til sine egne medlemsland. Skaland i ICAN Norge er helt enig med ILPI og sier ”Et forbud mot atomvåpen handler ikke om ensidig nedrustning i NATO-land, men om å endre normene rundt atomvåpen, styrke folkeretten og legge grunnlaget for internasjonal, gjensidig nedrustning».

Norges Fredsråd stiller seg bak kravet om at Regjeringen må jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Vi krever at også Norge forplikter seg til å følge imperativet om sikkerhet for alle mennesker og å fremme beskyttelse av sivilbefolkninger mot risikoer tilknyttet atomvåpen, et våpen som aldri skiller mellom stridende og sivile. 

 

I tillegg til overleveringen av brevet arrangerer ICAN og partnere en rekke aktiviteter den kommende uken. Se fullt program for Atomvåpenuka her: http://www.icannorway.no/take-action/atomvapenuke-i-mars/#.VQLflUvECvs

ICAN har også lansert en ny nettside der du kan se et kart over hvilke land som har atomvåpen, og ikke minst ta direkte kontakt med utenriksminister Børge Brende og be om at han får ut fingeren. Gå til http://www.icannorway.no/campaign/ og sjekk ut siden!