Nei til Norge i Syria!

Kom på markering utenfor Stortinget torsdag 19. mai kl 18! #neitilnorgeisyria

Regjeringen har besluttet å sende norske spesialstyrker for å trene syriske opprørsgrupper og potensielt bidra aktivt i kamper mot IS i Syria. Men det mangler en langsiktig og helhetlig plan når Norge nå blander seg inn på oppfordring fra våre allierte. Det folkerettslige grunnlaget for intervensjon er tynt, og beslutningen tas uten et snev av lærdom fra tidligere innblanding i Irak, Afghanistan eller Libya. Norsk innblanding kan like gjerne gjøre situasjonen verre som å bidra til å løse konflikten.

Det er grenser for hvor mange ganger vi kan ty til de samme militære midlene og forvente et annet resultat. Spesielt i en så uoversiktlig krig som bærer preg av stort skifte i allianser og tilhørigheter. Vi kan risikere å trene opp morgendagens fiender. Vi samles derfor utenfor Stortinget torsdag 19. mai kl 18, for å si tydelig i fra at det ikke er holdbart at vi griper inn i Syria under disse omstendighetene! Fullstendig program finner du på facebook.

Send en e-post til ingvild@norgesfredsrad.no dersom din organisasjon ønsker å slutte seg til markeringen.

Les mer i Dagbladet om hvorfor vi mener det er en dårlig idé å blande seg inn i Syria.

Inviter alle du kjenner – og møt opp på Eidsvolls plass med både bestemor og naboen så vi viser at det finnes en sterk folkeopinion mot norsk militær innblanding i Syria!