Månedens fredsprofil for april 2016: Moddi

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. Måne­dens freds­pro­fil for april 2016 er Moddi.

Aktuell med:
Moddi er en av Norges fremste musikere og er kjent for sin blanding av folkemusikk og pop. Han vant Spellemansprisen for beste folkemusikkalbum i 2014, men det er ikke bare musikken som har gjort Moddi bemerket. Han har også vært uredd i å ta standpunkt i flere politiske og samfunnsmessige spørsmål. Nylig spilte han inn en en versjon av Pussy Riots “Punk Prayer” på trappene til Kong Oscar 2. kirke i Grense Jakobselv, på grensen til Russland. Punk Prayer er en av 12 forbudte sanger Moddi har på sitt kommende album Unsongs. “Jeg ville vise den russiske kirken at budskapet Pussy Riot prøvde å spre var legitimt, og at budskapet var viktig”, sier Moddi til The Independent Barents Observer.

Det at Moddi nå fremfører denne sangen på grensen mellom Norge og Russland sender et budskap om det manglende rommet for utfoldelse i det sivile samfunnet i vårt naboland. Nylig utnevnte Russland den tidligere generalen Tatyana Moskalkova til ombudsmann for Menneskerettigheter. Som et direkte svar på Pussy Riots opptreden i 2012 oppfordret Moskalkova til å kriminalisere det hun kalte angrep på offentlig moral.

Sovjet-dissidenten Sergei Kovalyov var den første som innehadde denne posisjonen, og han beskriver det absurde i utnevnelsen når han sier “Vi bor nå i et land hvor en tidligere KGB-oberst er president og en tidligere general er vår menneskerettighetsforsvarer. Dette er ikke en krise, det er en katastrofe.”

Bakgrunn:
Russland har under president Vladimir Putin blitt stadig mer autoritært. Foruten å etablere kontrollen over økonomien og media har en av Putins strategier for å styrke sin posisjon vært et økt fokus på forsvaret og såkalte tradisjonelle russiske verdier. Dette har ført til en styrking av forholdet mellom staten og Den russisk-ortodokse kirke. Dette har medført en økt vektlegging av konservative, religiøse idealer, der rommet for politisk dissens og seksuell og livsmessig annerledeshet har blitt betydelig mindre. I 2012 fremførte punkgruppen Pussy Riot “Punk Prayer” i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva, hvor de kritiserte de tette båndene mellom kirken og staten. Dette fikk internasjonal oppmerksomhet og lagde stor furore i Russland. To av medlemmene i gruppen måtte sone 2 år for religiøst motivert hat.

Begrunnelse:
Norge deltar i sanksjonene mot Russland etter innblandingen i Ukraina. På bakgrunn av dette og vårt medlemskap i NATO har forholdet til russerne blitt mer militarisert og mer anspent. I denne spente situasjonen er det naturlig at man ikke presser for hardt, men Norge bør tørre å være et tydeligere korrektiv til russiske myndigheter, når sivilsamfunnet i vårt naboland blir strupet i så sterk grad. De militære aspektene i forholdet mellom Norge og Russland bør ikke hemme norske myndigheters vilje på en måte som gjør at nødvendig kritikk ikke blir formulert.

Derfor er det utrolig viktig at personer som Moddi viser vei og fra sivilt hold står opp for menneskerettighetene og med stor kraft kritiserer Russlands utvikling under Putin. Moddis kritikk av den russiske kirkens forhold til staten treffer blink. Sammenblandingen av statsmakt, religion og moralisme er hendige verktøy for Putins autoritære lederskap og kan med fordel kritiseres. For denne innsatsen utnevner vi Moddi til månedens fredsprofil. Vi gratulerer!

Aktuelle lenker: 

Moddi plays Pussy Riot’s Punk Prayer on church steps close to Russian border

The OmbudsCop: Controversial Ex-General Appointed to Defend Russia’s Human Rights

Tidligere fredsprofiler:
2015
Januar – Ordfører Cecilie Hansen
Februar – “Fredens ring”
Mars – “Red Zone”
April – “Verdens beste nyheter”
Mai – Maria Bamieh
August – “Refugees welcome to Norway”

2016
Januar – Merete Nordhus
Februar – “Soliders of Are og Odin”
Mars – Carsten Jensen
April – Moddi