Månedens fredsprofil februar: “Soldiers of Are og Odin”

Norges Fredsråd vil hver måned i 2016 fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for februar er facebook-gruppen “Soldiers of Are og Odin”.

Aktuell med:
Natt til 16. februar ble facebook-gruppa “Soldiers of Are og Odin” opprettet som en motreaksjon til borgervernsgruppa “Soldiers of Odin”. I løpet av to uker har gruppa, som på humoristisk vis retter fokus mot “dialog og likhet fremfor konfrontasjon og forskjeller”, samlet over 37 000 medlemmer.

Bakgrunn:
I februar måned har debatten rast rundt borgervernsgruppa «Soldiers of Odin», som egenhendig har tatt på seg politiets rolle med å patruljere norske gater. Gruppens uttalte mål er å holde norske byer trygge, men bidrar snarere til økt frykt og fremmedfiendtlighet. Reaksjone ne har vært blandede, samtidig som mange har vært usikre på hvordan de skal forholde seg til gruppa. Mens enkelte sentrale politikere har uttalt seg støttende om gruppen, har politiet stemplet aktiviteten som ulovlig, og Statsministeren karakteriserer gruppens verdisyn som farlig. Mens atter andre snakker om å opprette egne mot-grupper, slik som “Soldiers of Alaah”, valgte Jo Stein Moen å møte gruppen med humor og opprettet i stedet facebook-gruppen «Soliders of Are og Odin» som en motreaksjon. Hensikten er ikke å latterliggjøre, men å være en møteplass for tilhengere av toleranse og mangfold.

Begrunnelse:
Norges Fredsråd mener at gruppen “Soldiers of Are og Odin” fortjener utmerkelsen månedens fredsprofil på grunn av hvordan de møter hat og fremmedfrykt med avvæpnende humor og medmenneskelighet. Gruppa fremmer verdier som dialog, toleranse og mangfold snarere enn å bidra til ytterligere konfrontasjoner og eskalering av konflikten. Initiativtagerne sier selv at sida primært er “en slags temperaturmåler som viser vi er mange som står opp for toleranse og mangfold”. Det har de vist til gangs. Det er nettopp slike dialogfremmende og positive tiltak vi trenger i møte med dagens utfordringer, snarere enn det nedbrytende verdisynet ulike borgervernsgrupper forfekter. Vi gratulerer!

Aktuelle lenker:
“Soldiers of Are og Odin” på facebook
NRK: Folk strømmer til facebook-gruppen “Soldiers of Are og Odin”
Islamister mobiliserer mot Odins soldater