Månedens Fredsprofil for mai 2016: Tormod Heier

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. Måne­dens freds­pro­fil for mai 2016 er oberstløytnant Tormod Heier.

Aktuell med:
Tormod Heier har lenge vært en av få militærfaglige stemmer som har våget å uttale seg kritisk om norske militæroperasjoner. Da det ble klart at Norge nå skal inn i Syria, var Heier tidlig ute og karakteriserte innblandingen som “kortsiktig og risikabel”, og at treningen trolig vil være “bortkastet” i innsatsen for å nedkjempe IS.

Bakgrunn:
2. mai kunngjorde regjeringen at de har besluttet å sende 60 norske spesialsoldater for å trene syriske opprørsgrupper i kampen mot IS. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og en rekke stemmer fra både forskningsmiljø, forsvar og fredspolitisk hold har påpekt at konflikten i Syria er svært uoversiktlig med ulike militære fraksjoner og skiftende allianser, og at norsk innblanding kan gjøre vondt verre. En liten uke etter kunngjøringen stod Tormod Heier frem i Klassekampen som en av få kritiske forsvarsstemmer til den norske Syria-planen, og rettet søkelys mot faren for at vi trener grupperinger som i fremtiden vil kjempe på vegne av IS. Heier argumenterte for at vi risikerer at det norsk bidraget kan styrke IS, og at den militære opptreningen mest sannsynlig vil bidra til en ytterligere eskalering av volden, med en påfølgende polarisering av frontene. Samtidig gjør Norges innblanding, i ønsket om å tilfredsstille USA, trolig fred i Syria enda vanskeligere.

Begrunnelse:
Norges Fredsråd mener Heier fortjener månedens profil fordi han våger å stå opp mot etablissementet og rette søkelys mot forsvarspolitiske feilgrep. Sammen med Mood er han et viktig unntak fra den gjeldende taushetskulturen i Forsvaret, i debatten om norsk forsvarspolitikk. Til tross for motbør fra de som mener at embedsverket ikke burde uttale seg kritisk til den gjeldende forsvarspolitikken, slutter ikke Heier å bidra til å nyansere den offentlige debatten. Stemmer som hans er et viktig korrektiv, og bidrar til en mer opplysende, edruelig og faglig oppegående diskusjon i det offentlige ordskiftet. Det skulle bare mangle at ikke forsvarsekspertene også fikk uttale seg. På grunn av sin innsats for å nyansere den offentlige forsvarsdebatten utnevner vi Tormod Heier til månedens fredsprofil. Vi gratulerer!

Aktuelle lenker:
Slakter sjefens Syria-plan

 

Tidligere fredsprofiler:

2015
Januar – Ordfører Cecilie Hansen
Februar – “Fredens ring”
Mars – “Red Zone”
April – “Verdens beste nyheter”
Mai – Maria Bamieh
August – “Refugees welcome to Norway”

2016
Januar – Merete Nordhus
Februar – “Soliders of Are og Odin”
Mars – Carsten Jensen
April – Moddi