Fredsprofil april: “Verdens beste nyheter”

Norges Fredsråd vil hver måned i 2015 fremheve et enkeltmenneske eller en organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått.

Verdens beste Nyheter er kåret til månedens fredsprofil. Foto: Lise Bjerke
Verdens beste Nyheter er kåret til månedens fredsprofil. Foto: Lise Bjerke

 

Månedens fredsprofil i april er “Verdens Beste Nyheter”, en nyhetskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingslandene.

Aktuell med:
Den 22. april ble 14.000 eksemplarer av den første norske versjonen av Verdens Beste Nyheter delt ut. Over 100 frivillige i 12 byer var med på å spre ut avisen som ønsker å nyansere nordmenns forståelse og bilde av utviklingsland. Avisen har som hovedmål å vise at engasjement og politiske prioriteringer fører til endring, samt ønsker å belyser at til tross for konflikt, kriser og utfordringer, går det også fremover.

Bakgrunn:
Verdens beste nyheter er en kampanje som startet opp i Danmark i 2010, som et samarbeid mellom FN, Danida og over 100 danske utviklingsorganisasjoner, samt over 100 næringslivspartnere. I Norge står Changemaker, Spire og SAIH bak kampanjen, sammen med partnere fra mange utviklingsorganisasjoner. Da de største avisene i Norge ofte viser et dystert bilde av verden, mener drivkreftene bak avisen at folk vil ha de positive og gledelige nyhetene.

“Trolig skyldes den manglende kunnskapen om internasjonal utvikling den ensidig negative mediedekningen av utviklingsland. Voldelige konflikter, katastrofer og hungersnød gir sterke bilder som selger bedre enn nyheten om at det aldri før har vært færre mennesker som mister livet i krigsrelaterte handlinger” skriver initiativtakerne til kampanjen i en artikkel publisert i Ny Tid på kampanjedagen 22.april.

Begrunnelse:
Norges Fredsråd mener at Verdens Beste Nyheter bidrar til å nyansere den negative fremstillingen av verdens utvikling, samt er med på å skape en arena for et balansert ordskifte rundt internasjonale forhold. Norges Fredsråd gratulerer Verdens Beste Nyheter for å evne å utvide horisonten vår og bidra til folkeopplysning om de faktiske framskrittene på utviklingsfronten

 

Aktuelle lenker:
http://no.wfp.org/news/news-release/verdens-beste-nyheter
http://www.nytid.no/verdens-beste-nyheter/