Militært overforbruk: Sterk økning i Midtøsten og Afrika

I dag, 13. april, markeres den globale aksjonsdagen mot militært overforbruk (GDAMS). GDAMS arrangeres i forbindelse med at Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) gir ut sin årlige oversikt over verdens militær- og våpenutgifter. De ferske tallene fra årets SIPRI rapport viser at militærutgiftene øker i både Øst-Europa, Midtøsten, Afrika og Asia, mens utgiftene i USA har minsket med 6,5% for å redusere budsjettunderskuddet.

International Peace Bureau (IPB) initierte Global Day of Action on Military Spending (GDAMS) for første gang i 2011, og siden da har det blitt arrangert aksjoner over hele verden. GDAMS har utviklet seg til å bli en internasjonal plattform for sivilsamfunnets engasjement mot verdens enorme militære utgifter og overforbruk. Målet er å utvide dagen til en full kampanje, opplyser co-president i IPB, Ingeborg Breines.

I følge pressemeldingen fra SIPRI, som kom ut i dag morges, utgjorde verdens samlede militære utgifter 1776 milliarder dollar i 2014. Dette er en nedgang på 0,4% i reelle termer siden 2013. Totalt sett har den internasjonale eksporten av større konvensjonelle våpen i verden økt med 16 % mellom 2005–2009 og 2010–2014, og “fredsnasjonen” Norge er blant verdens 20 største eksportører av militært materiell. Rangert per capita er vi i aller første rekke.

De nye tallene viser også at militærutgiftene minsker i USA, men øker i Øst-Europa, Midtøsten, Afrika og Asia. – Verdens totale militærutgifter er på et nesten uendret nivå. Men i noen regioner, som Midtøsten og deler av Afrika, fortsetter vi å se en sterk økning, som rammer mange av disse økonomiene tungt, sier Dr. Sam Perlo-Freeman, leder av SIPRI-prosjektet for militære utgifter. Konflikten i Ukraina har ført til at mange europeiske land som liggere nære Russland geografisk, som Sentral-Europa, Baltikum og Norden, har økt sine militære utgifter. Imidlertid reflekteres ikke den samme trenden i Vest-Europa, til tross for at NATO oppfordrer sine medlemsstater til å bruke 2% av BNP på militære utgifter.

I samarbeid med flere organisasjoner markerte vi GDAMS på Fredshuset allerede torsdag 9. april med et frokostmøte. I panelet diskuterte seniorrådgiver i ForUM og våpenekspert i Fredslaget, sammen med redaktørene fra Klassekampen, Ny Tid og norske Le Monde Diplomatique, den manglende dekningen av opprustning og militært overforbruk i norske medier.

– Det internasjonale samfunn har ikke prioritert å lete etter eller støtte ikke-voldelige, kreative løsninger på sosial uro, men har gitt forrang til militære, såkalt humanitære intervensjoner. Men hvordan kan noen være så naive at de kan tro at folk blir snillere av å bli angrepet militært, skriver Ingeborg Breines i en artikkel publisert i Ny Tid, i forbindelse med frokostmøtet på Fredhsuset.

Vi håper, som Breines, at media vil benytte den globale aksjonsdagen mot militært overforbruk til å rette søkelys på misforholdet mellom de enorme ressursene vi bruker til militære formål og de vi bruker til å møte folks behov for en fredelig, rettferdig og sunn verden.

Sammen med IPB, Norges Fredslag og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet har vi i dag også sendt en appell til stortingsrepresentantene om å arbeide for en verdensomspennende nedrustning både av konvensjonelle våpen og atomvåpen:

Den fulle, årlig oppdatering av SIPRI database over militærutgifter er tilgjengelig fra i dag på: www.sipri.org

Les hele artikkelen til Ingeborg Breines, publisert i Ny Tid 8. april 2015 her:
http://www.nytid.no/vi-ma-snakke-om-overbevaepningen/