Månedens fredsprofil for mai: Maria Bamieh

Norges Fredsråd vil hver måned i 2015 fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått.

Månedens fredsprofil for mai er varsler Maria Bamieh. 

5465df87-9a78-42bd-b70c-54f0b0765237-maria-bamieh-preview

Aktuell med: 

I forbindelse med Norges Fredsråds temauke om varsling er Maria Bamieh på besøk i Oslo, hvor hun har deltatt på flere arrangementer på Fredshuset. Bamieh jobbet som aktor for EULEX i Kosovo, da hun i 2014 varslet om korrupsjon innad i organisasjonen. Denne uken har hun delt noen av sine erfaringer om tilværelsen som varsler og hvordan hun har blitt utsatt for uttallige forsøk på å ties til stillhet av personer og institusjoner som nettopp eksisterer for å beskytte ytringsfrihet, fohindre anti-korrupsjon og sikre demokratiske verdier.

Bakgrunn: 

Maria Bamieh ble i 1984 uteksaminsert som jurist ved University of Westminster. Etter å ha arbeidet flere år som advokat, jobbet hun i 16 år som aktor for påtalemyndigheten i England og Wales, deriblant med flere høyprofilerte saker om hate crime, vold i nære relasjoner og dødsfall i varetekt. I 2007 startet hun som internasjonal aktor i Kosovo for United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), hvis oppdrag blant annet var å bistå med gjenoppbyggingen av den sivile administrasjonen i landet. Som følge av EUs overtakelse av UNMIK, begynte Bamieh fra og med 2008 å jobbe som aktor for EULEX; European Union Rule of Law Mission in Kosovo. EULEX Kosovo anses for å være den største sivile operasjonen EU har gjennomført noensinne, hva gjelder sikkerhets- og forsvarspolitikk. Som aktor etterforsket Bamieh særlig finansiell kriminalitet, korrupsjon, organisert kriminalitet, hvitvasking, svindel og innsidehandel.

I 2014 varslet Maria Bamieh om korrupsjon innad i EULEX, hvis særskilte mandat nettopp gjaldt motarbeidelse av korrupsjon. Kort tid etter varslingen ble Bamieh suspendert fra sitt arbeid som aktor for EULEX, og ble videre utsatt for en nådeløs svertekampanje av embetsmenn innad i EU. Det foregår på nåværende tidspunkt etterforskning av hennes korrupsjonsanklager.

Begrunnelse: 

Maria Bamieh sin varsling om grov korrupsjon viser et beundringsverdig heltemot. Til tross for den svært krevende situasjonen hun som følge av varslingen nå befinner seg i, velger hun å formidle egne erfaringer på en måte som bidrar til å allmenngjøre den enorme psykiske påkjenningen varsling gjerne innebærer. Gjennom hennes egen sårbarhet frigjør hun dermed andres. Bamieh sin historie og nåværende tilværelse tydeliggjør det prekære behovet for å bygge opp et institusjonelt støtteapparat for varslere. Manglende beskyttelse forhindrer mennesker fra å rapportere om maktmisbruk og utgjør en alvorlig begrensning i arbeidet for et mer rettferdig, transparent og fredlig samfunn.