Forlenget bevæpning av politiet

I formiddag 2. juni opplyste justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i Stortinget at den midlertidige bevæpningen av poliet er forlenget med åtte uker. Politiet har vært bevæpnet siden 25. november ifjor, på bakgrunn av PSTs skjerpede trusselvurdering der politi og militært personell er identifisert som særlig utsatte terrormål.

Ifølge NRK, uttalte Anundsen i sin redegjørelse for Stortinget at den nåværende trusselsituasjonen er uendret og ikke mindre alvorlig enn den var for et halvt år siden. Anundsen informerte videre om at justisdepartementet er i prosessen med å utarbeide en ny våpeninstruks for politiet som vil gjelde fra januar 2016. Denne er ventet å gå inn for et ubevæpnet politi.

Kilder: NRKAftenposten