Hvem svarer på hva om Afghanistan-rapporten?

Mandag 6. juni offentliggjøres det regjeringsoppnevnte Godal-utvalgets rapport, Afghanistan-rapporten. Mange av ressurspersonene på Afghanistan i Norge sitter i utvalget og kan ikke uttale seg. Her er kontaktinformasjonen til andre med Afghanistan-kompetanse som kan uttale seg fritt om innholdet i rapporten.

Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd
Betydningen av granskningen og hva det innebærer for framtidig praksis. Norges deltakelse i Afghanistan og omleggingen av Forsvaret/out of area-operasjoner. Koblingen mellom krig og flyktninger – Norges skjerpede ansvar for krigsflyktninger fra land Norge har deltatt i militært. Alliansepolitiske forhold.

Liv Kjølset, generalsekretær
Forholdet mellom pengebruk i Afghanistan og resultater på bistandssiden. Problemer knyttet til forholdet mellom det sivile og militære engasjementet. Problemer og utfordringer knyttet til Norges rolle i NATO og som alliansepartner med USA. Erfaringene fra Afghanistan sett opp mot det internasjonale rammeverket for god bistand og fredsbygging.

Ring: 45252569
E-post: liv.kjolseth@afghanistan.no

Arne Strand, Afghanistan-spesialist og nestleder for CMI
Bistand og humanitær assistanse, sivilsamfunnets rolle i Afghanistan, statsbygging og demokratisering, korrupsjon, assistert retur og Taliban/IS/ lokal «militsers» rolle.

Ring: 90 60 04 47
E-post: Arne.Strand@cmi.no

Ahmad Ghulami, master i Midtøstenstudier med fokus på Afghanistan. Prosjektleder i Oslo Kommune
Svarer på spørsmål angående Afghanistans politiske utvikling de siste årene, konfliktbildet i Afghanistan og Talibans rolle. Ahmad er opprinnelig fra Afghanistan og følger tett med på afghansk politikk gjennom afghanske medier.

Ring: 400 83 804
E-post: ahmadghulam@hotmail.com