Månedens Fredsprofil for januar 2016: Merete Nordhus

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. Måne­dens freds­pro­fil for januar 2016 er Merete Nordhus.

Aktuell med
Merete Nordhus fra aksjonsgruppa “Refugees Welcome to the Arctic” har i løpet av den siste uka utvist stort fredsengasjement og mot, da hun med sivil ulydighet forsøkte å hindre at en syrisk familie ble tvangsreturnert til Russland. I media har Nordhus problematisert den uholdbare behandlingen av asylsøkere, der både barn og voksne har blitt arrestert og venter tvangsdeportering uten mulighet til en juridisk realitetsbehandling av asylsøknadene sine.

Bakgrunn
Høstens folkedugnad og enorme flyktningengasjement har de siste ukene blitt overskygget av stengte dører, “smykkelover” og tvangsutsendinger. I Norge har debatten rast rundt situasjonen i de nordligste fylkene, der flyktninger har blitt deportert til Russland i hopetall. På grunn av regjeringens omstridte og inhumane politikk i behandlingen av nyankomne asylsøkere, har nok en gang deler av sivilbefolkningen tatt ansvar for å sikre en bedre mottakelse av flyktningene. Merete Nordhus er en av disse. Forrige uke skulle flere busser frakte asylsøkere tilbake til Russland over grensen ved Storskog. En gruppe frivillige bestemte seg for å gripe inn og prøve å redde en syrisk familie fra tvungen deportering til Russland ved å kjøre dem til en kirke hvor de kunne få kirkeasyl. Politiet stoppet bilen til Nordhus før de nådde kirken, og pågrep både henne og den syriske familien. Nordhus ble plassert to timer i glattcelle hvor hun ble strippet og kroppsvisitert av politiet.

Begrunnelse
Der styresmaktene og offentlige etater ikke evner eller ønsker å opptre verken rettskaffent eller humant i møte med den flyktningstrømmen vi har vært vitne til, er det helt nødvendig at enkeltpersoner og sivilsamfunn tar grep. Politikeres makt bygger på samarbeid, men vi har mange ganger sett at både demokratiet og samfunnet utvikler seg ved at folk lar være å samarbeide noen ganger. Merete Nordhus og andre frivillige har nektet å akseptere den uholdbare situasjonen, og har valgt å aktivt opponere mot myndighetenes avgjørelse om kollektivt avslag og returnering. Det er oppløftende å se at enkeltmennesker våger å stå opp mot et politisk system som oppfattes som både sviktende moralsk og juridisk problematisk. Norges Fredsråd berømmer innsatsen til de frivillige med Merete Nordhus i spissen, og oppfordrer alle til å fortsette den ikkevoldelige kampen mot urettferdighet og inhumanitet. Å fortsette å handle i tråd med menneskerettigheter, altruistiske idealer og egne moralske overbevisninger. Dette er spesielt viktig i en tid preget av politisk motvilje og utilstrekkelighet. Vi gratulerer!

Aktuelle lenker
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/merete-44-maatte-kle-av-seg-i-arresten-politiet-beklager/a/23600876/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/flyktningkrisen-i-europa/syrisk-kristen-familie-faar-saken-vurdert-paa-nytt/a/23600288/

http://www.dagbladet.no/2016/01/22/nyheter/innenriks/asylkrisa/flyktninger/politikk/42852284/

http://www.tv2.no/a/7963123