Hvorfor hører vi ikke om norsk våpeneksport til Thailand og Tyrkia?

Mens eksport av militært materiell til autoritære gulfstater har fått mye oppmerksomhet i det siste, er det lite fokus på eksport av norske våpen til land som fører krig mot deler av sin egen befolkning.

Skrevet av: Hedda Bryn Langemyr (Norges Fredsråd) og Fredrik Heldal (Norges Fredslag)
Publisert på radikalportal 19. januar 2016 

Denne uken avholdt utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget en høring om norsk eksport av militært materiell i 2014. Flere organisasjoner deltok med kritikk av Norges militære eksport til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, en tematikk som har vært gjenstand for svært nødvendig oppmerksomhet den siste tiden. Det har blitt vektlagt at Norge, ved å selge kommunikasjonsutstyr og militære kjøretøy til Saudi-Arabia, har bidratt til å styrke Saudi-Arabias militære evne, blant annet til å utføre angrep i Jemen. I mangel på detaljopplysninger om den norske eksporten må vi inntil videre ta høyde for at norsk utstyr kan ha blitt brukt under intervensjonen i Jemen. I tillegg har vi bidratt til å styrke det autoritære regimets undertrykkende institusjoner, med de konsekvenser dette har for brudd på menneskerettighetene og manglende demokratisering.

Brudd på humanitærretten
De forente arabiske emirater er også tungt involvert i intervensjonen i Jemen, med soldater stasjonert på jemenittisk territorium. Norge eksporterte i 2014 ammunisjon, eksplosiver og ildledningsutstyr til Emiratene, og også i dette tilfellet må vi, inntil vi har mer informasjon, anta at dette er utstyr som kan ha blitt brukt i Jemen.

Både Amnesty International, Redd Barna, Human Rights Watch og ICRC anklager Saudi-Arabia for krigsforbrytelser, og FNs humanitære koordinator for Jemen, Johannes van der Klaauw, har kalt angrepet på Jemen et brudd på internasjonal humanitærrett.

Norge eksporterer våpen til Thailand
Et saksfelt som derimot ikke er like grundig belyst er norsk eksport av våpen til områder rammet av intern konflikt. Under høringen i utenriks- og forsvarskomiteen ble det nevnt at Norge ikke selger våpen til land rammet av krig eller borgerkrig, noe som også ble slått fast av Hattrem i innlegget i Dagbladet. Da bør det nevnes at Norge i en årrekke, også i 2014, har eksportert militært materiell til Thailand. Denne eksporten inkluderer både A-materiell og B-materiell, og omfatter blant annet våpen, ammunisjon og eksplosiver.

Thailand torturerer og dreper opposisjonen
Siden 2004 har nesten 6500 mennesker blitt drept og 11.000 skadet i intern konflikt i Thailands fire sørlige provinser Yara, Narathiwat, Pattani og Songkhla. Opprøret og myndighetenes brutale respons på dette har først og fremst gått ut over sivilbefolkningen. Mens opprørerne blant annet har angrepet skoler og drept lærere og munker som de mistenker er lojale mot staten, har myndighetene svart med å sende 150.000 soldater, paramilitære styrker og polititjenestemenn til de rammede provinsene. Opprørets underliggende årsaker inkluderer langvarig systematisk diskriminering av områdets etniske befolkning og hardhendte forsøk fra sentralmyndighetene på å underlegge provinsene sterkere sentralisert kontroll. Statlige sikkerhetsstyrker er involvert i tortur av mistenkte opprørere, angrep og drap på demonstranter, og tvungne forsvinninger av menneskerettighetsaktivister, og har benyttet overdreven maktbruk i jakten på opprørere. Amnesty International har dokumentert utenomrettslige henrettelser og angrep på sivile begått av sikkerhetsstyrkene i provinsene, og de skyldige stilles ikke til ansvar for disse ugjerningene. Nok en gang må vi, inntil mer informasjon foreligger, gå ut i fra at norsk utstyr kan ha blitt brukt i den interne konflikten og brudd på internasjonal rett.

Norge på begge sider i Tyrkia
Et annet land Norge eksporterer store mengder våpen og ammunisjon til er vår NATO-allierte Tyrkia. Tyrkia har de siste månedene brukt kampen mot IS som argument for angrep på kurdiske organisasjoner og partier, og lokale menneskerettighetsorganisasjoner og Amnesty International har dokumentert at hundrevis av sivile er drept i disse angrepene. Sikkerhetsstyrkene er ansvarlige for utenomrettslige henrettelser, tortur og brudd på distinksjonsprinsippet som del av operasjonene i kurdiske områder. Norske våpen kan med andre ord ha blitt brukt i angrep på kurdiske grupperinger, som helt klart er i strid med grunnleggende internasjonale menneskerettigheter. Samtidig bidrar vi til opplæring av irakiske og kurdiske offiserer for å styrke deres evne til å bekjempe IS. Vi bidrar altså til myndighetenes kamp mot IS, og på samme tid utstyrer vi Tyrkia militært til å bekjempe kurdiske grupper som har vært blant de mest effektive i kampen mot IS. Det er et trist paradoks at Norge dermed er involvert i å holde konflikten i live på begge sider!

Eksporten må opphøre
Dersom Norge med noen troverdighet skal kunne hevde å ha respekt for menneskerettigheter og folkeretten, må eksporten til land som Thailand, Tyrkia, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater opphøre. Det bør forventes at Norge gransker hvorvidt norsk militært utstyr har blitt brukt i intervensjonen og folkerettsstridige angrep i både Jemen, Tyrkia og Thailand!

Hattrem skrøt nærmest i sitt innlegg i Dagbladet 7. januar av Norges strenge våpeneksport og kunne bedyre at Norges selvpålagte restriksjoner blant annet innebærer at vi ikke eksporterer til land i krig eller til land som har interne væpna konflikter. Vi vet at det er løgn! Det er på overtid at Stortinget følger opp sitt eget vedtak fra 1959 og legger dette etterlengtede båndet på seg!