Fredsprofil mars: ”Red Zone”

Norges Fredsråd vil hver måned i 2015 fremheve et enkeltmenneske, en organisasjon eller et initiativ som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått.

Armensk, kurdisk og persisk sang fra åpningskonserten "Hundre år med glemsel" under festivalen Red Zone
Armensk, kurdisk og persisk sang fra åpningskonserten “Hundre år med glemsel” under festivalen Red Zone


Månedens fredsprofil i mars er kulturfestivalen ”Red Zone” som ble arrangert 3. – 8. mars i Oslo, med Kirkelig Kulturverksted og daglig leder Erik Hillestad i spissen.

Aktuell med: Årets festival var viet til hundreårsmarkeringen av det armenske folkemordet. Under festivalen ble det arrangert teaterforestilling, utstilling, film, debatt, og konsert med tradisjonell armensk musikk og sangere fra minoritetsgrupper. Med årets festival ønsker Kirkelig Kulturverksted å ”vise en dimensjon ved ytringsfriheten som handler om kunstens evne til å pløye dypt inn i forglemmelsen og fortielsens avkroker i menneskehetens historie”.

Bakgrunn: I år er det 100 år siden folkemordet og armenere ble massedeportert fra sine hjemsteder i Det osmanske riket under det ungtyrkiske styret. Tyrkia har i ettertid fornektet at det var et folkemord, og har ikke beklaget eller gjennomført et rettsoppgjør. Flere vestlige land, inkludert Norge, har bidratt med å fortie denne historien, og har ikke stilt krav til Tyrkia om å ta et oppgjør.

Begrunnelse: Norges Fredsråd mener at Red Zone gjennom kunsten bidrar til å anerkjenne en historie man ikke må glemme. Samme måned som det blir kjent at vår egen statsminister nekter å delta på hundreårsmarkeringen i Armenia i april, og Norge fortsetter å benekte folkemordet på armenerne, er det spesielt viktig at andre aktører våger å sette søkelys på dette massive overgrepet armenerne ble utsatt for. Historien preger armenerne fortsatt, og hvordan de lever i Tyrkia i dag. For å sette i gang en forsoningsprosess er et oppgjør med fortiden fundamentalt. Norges Fredsråd gratulerer Red Zone for å utvise handlekraft, bruke kunsten til å knytte sammen ulike minoritetsgrupper som opplever forfølgelse, og skape en ny arena for brobygging og økt forståelse på tvers av folkegrupper. Videre har Red Zone som overordnet tema å kjempe mot alle former for fundamentalisme, og fremmer ytringsfrihet i kunsten på en unik og spennende måte som bidrar til folkeopplysning.

Aktuelle lenker:
Om Red Zone: http://red-zone.no/about-us/
Program Red Zone: http://red-zone.no/program-2015/
“Sanger om ikke å glemme”: http://www.utrop.no/Nyheter/Kulturnytt/28593