Månedens fredsprofil for mars 2016: Carsten Jensen

Nor­ges Freds­råd vil hver måned frem­heve et enkelt­men­neske eller orga­ni­sa­sjon som har utmer­ket seg for for­brød­ring og fred i måne­den som har gått. Måne­dens freds­pro­fil for mars 2016 er Carsten Jensen.

Aktuell med:
Forfatteren og journalisten Carsten Jensen er en av Danmarks tydeligste krigsmotstandere. Han har tidligere skrevet reportasjer om intervensjonen i Irak og Afghanistan. I år kom han ut med romanen “Den første sten”, og har i mars gjort seg bemerket med sine kritiske perspektiver i debatten om vestlige lands tilstedeværelse i Afghanistan.

Bakgrunn:
Den vestlige verden grep inn i Afghanistan i 2001, og har fortsatt “krigen mot terror” i Midtøsten og Nord-Afrika siden den gang. Håpet har vært å eliminere terrorister og samtidig innføre stabilitet og fred i regionen, men etter 15 år er vi langt fra det målet. Vestlig bombing av terrorister har ikke gitt de ønskede resultatene, og Afghanistan er bare et av de landene hvor vi ser at vestlig krigføring har resultert i kaos. Både Norge og Danmark gikk tidlig inn i den NATO-ledede operasjonen i Afghanistan til tross for manglende FN-mandat. Intervensjonen har vært omdiskutert, og i Norge har regjeringen nylig satt i gang en uavhengig granskning av den norske deltakelsen. I den danske debatten har krigskorrespondent Carsten Jensen gjort sin stemme gjeldende, både med reportasjer og bøker med fokus på krigen. Han er i dag aktuell med romanen “Den første sten” som handler om danske soldater i Afghanistan, hvor han har skapt kontroverser ved å peke på likhetstrekk mellom de vestlige soldatene i Afghanistan og islamistiske terrorister i Europa.

Begrunnelse:
Årsakene til flyktningestrømmer og vår tids terrorangrep på vestlige mål er mangefasetterte, og det finnes ingen enkle svar. Carsten Jensen retter derimot fokuset mot én av de viktige årsakene til dette, og har lenge kjempet mot vestlige intervensjoner og fordømt bruken av all ulovlig militærmakt. Den vestlige verden besvarer terrorisme gang på gang med intervensjoner og bombetokt på eksternt territorium, uten å ta inn over seg konsekvensene av angrepene. Men det hjelper ikke om intensjonen er god, når utfallet er så fatalt. Vi vet at vestlige militære aksjoner er med på å skape grobunn for terrorisme. Jensen kobler militær maktbruk til den terroren vi idag ser  ved å si  at “vi ikke er terrorens uskyldige ofre”. Både vår direkte deltagelse i internasjonale operasjoner de siste årene og det faktum at Danmark og Norge bidrar stort med salg av militært materiell og indirekte krigshandlinger i Midtøsten er med på å bidra til økt terrorfare. For hans innsats for å belyse temaet, utnevner vi ham til månedens fredsprofil for mars. Vi gratulerer!

Aktuelle lenker:
Bio Carsten Jensen
VG: bokanmeldelse “Den første sten”
Berlingske: “Det blev aldrig en fædrelandskrig”
Information: “Vi er ikke terrorens uskyldige ofre”

 

Tidligere fredsprofiler:
2015
Januar – Ordfører Cecilie Hansen
Februar – “Fredens ring”
Mars – “Red Zone”
April – “Verdens beste nyheter”
Mai – Maria Bamieh
August – “Refugees welcome to Norway”

2016
Januar – Merete Nordhus
Februar – “Soliders of Are og Odin”
Mars – Carsten Jensen