Det norske bidraget til koalisjonen mot ISIL

I mai ifjor sendte Norges Fredsråd et brev til Forsvarsdepartementet hvor vi stilte en rekke grunnleggende spørsmål om det norske bidraget til koalisjonen mot ISIL, men som vi aldri har fått svar på – til tross for gjentatte purringer. Hele brevet kan leses her: Brev til Forsvarsdepartementet.

Den 30. januar sendte vi et oppfølgingsbrev som kan leses her: Oppfølgingsbrev til Forsvarsdepartementet.

Etter ni måneder har vi nå fått svar fra Forsvarsdepartementet. Svarbrevet kan leses her: Svarbrev til Norges Fredsrad.