Månedens fredsprofil for september: Frammuseet

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for september 2016 er Frammuseet. 

Aktuell med: 

Frammuseet står sammen med Det russiske geografiske selskap bak en utstilling av norsk-russiske polarbilder som åpnet i St. Petersburg tidligere i september. Utstillingen “Norge-Russland – den polare forbindelse” trekker frem de mange samarbeidshistoriene mellom Norge og Russland opp gjennom årene. Utstillingen belyser et virksomt samarbeid mellom forskere og polarfarere på tvers av landegrenser, til tross for politiske uenigheter mellom landene. Målet er å belyse den felles historien til nabolandene Norge og Russland. Historien baserer seg blant annet på forskning og flere polarekspedisjoner som viser hvordan et sterkt samarbeid på tvers av grensene ble opprettet og bevart.

 

Bakgrunn: 

Forholdet til Russland har hatt en veldig viktig rolle i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk helt siden Norges uavhengighet i 1905. Det har vært et forhold preget av både godt samarbeid og avskrekkingspolitikk. Militærtilstedeværelsen i Nordområdene ble særlig forsterket etter at Russland i 2007 plantet et russisk flagg på havbunnen ved Nordpol-punktet. Deretter annekterte Russland Krim-halvøya i 2014 som også ble starten på en forsterket anspent stemning mellom naboene i nord, og som førte til en fryktretorikk der Russland ble og fortsatt blir portrettert som en stor trussel for norske interesser. Den politiske dialogen har etter dette blitt vesentlig forverret. Selv med denne økte spenningen og med en opptrapping av militære øvelser i Nordområdene, har norske og russiske museer klart å oppnå og beholde et vennlig samarbeid. Dette er noe Frammuseet bekrefter når de nå har gått inn som samarbeidspartner i denne fotosamlingen. Dette beviser at et fredelig sivilt forhold kan fortsette til tross for et mer tilspisset politisk miljø og en eskalering av den verbale spenningen. Direktør i Frammuseet, Geir O. Kløver, uttalte seg i forkant av utstillingens åpning om det politiske klimaet i Nordområdene og bekrefter at dette prosjektet belyser at det er mulig å samarbeide til tross for et mer anspent politisk forhold mellom Norge og Russland.

 

Begrunnelse: 

Dette kulturelle samarbeidet som Frammuseets utstilling representerer burde verdsettes og belønnes gitt dagens stadig mer anstrengte forbindelse mellom Russland og Norge. I en tid med få politiske kontaktpunkter er det av ekstra betydning at norske sivile aktører klarer å etablere gode forbindelser og et samarbeid med Russland som bidrar til å dempe fryktretorikken og ulike fiendebilder som i senere tid har blitt forsterket i det politiske miljøet. Norges Fredsråd berømmer Frammuseets arbeid for å fremme gode kulturelle og sivile relasjoner landene imellom. Slike samarbeid bidrar til en viktig avspenning og det er kunnskapsformidling som dette vi trenger å bevare og se mer av i fremtiden.

 

 

 

Tidligere fredsprofiler: 

2015

Januar – Ordfører Cecilie Hansen

Februar – “Fredens ring” 

Mars – “Red Zone”

April – “Verdens beste nyheter” 

Mai – Maria Bamieh 

August – “Refugees welcome to Norway”

 

2016 

Januar – Merete Nordhus

Februar – “Soldiers of Are og Odin” 

Mars – Carsten Jensen

April – Moddi

Mai – Tormod Heier

August – Europarådet