Et klima for fred

– Denne konferansen er momentum for å redusere mengden våpen i verden før det er for sent. Vi må gå fra prat til handling. Situasjonen krever det av oss. Det kan ikke fortsette lenger! Slik åpnet Michael Møller, direktør ved FN-kontoret i Genève Internasjonal Peace Bureaus enorme fredskonferanse ”Disarm! For a Climate of Peace” i Berlin 30. september til 3. oktober 2016.

Et bredt spekter av temaer og tiltak for å tvinge fram nedrustning. Stanse våpenindustriens grådige ekspansjon og redde verden fra militærkompleksets enorme miljøødeleggelser og atomvåpnenes galskap.

22 talere, 13 paneldebatter med 55 deltakere og vel 50 workshops med over 160 innledere delte ideer og alternativ tenking til krig og konflikt med de over 800 deltakerne. Det var bred enighet om at målet er demokrati og en bærekraftig sosial utvikling. Vi må få demokratisk kontroll over våpenanskaffelser. Verdens våpenarsenal bidrar lite eller ingen ting til folks sikkerhet.

Nobelfredspris-vinner  fra 2011, Tawakkol Karman fra Jemen bønnfalt forsamlingen om å arbeide for å få kontroll på den illegale våpenomsetningen. Den er enorm, på minst 60 milliarder dollar, påsto hun. – Vi kan ikke la våpenlangerne bestemme vår framtid. De er grådige og er bare opptatt av sin egen rikdom, sa den lille, kraftfulle kvinnen som direkte fra krigens blodige meningsløshet.

Det var bred norsk deltakelse på konferansen som bidro aktivt blant annet inn i debattene omkring NATOs rolle i krig og usikkerhet over hele verden, miljøkonsekvensene av våpenproduksjon og krig, og alternative tiltak som fredsdepartement. Debatten om fredskultur avspeilet konferansen brede internasjonale deltakelse fra alle verdensdeler. Unge mennesker som var opptatt av hvordan vi kan endre holdninger for fra krigskultur til fredskultur.

Skrevet av: Bitte Vadtvedt