Månedens fredsprofil for august: Europarådet

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for august 2016 er Europarådet.

Aktuell med:
Generalsekretæren i Europarådet Thorbjørn Jagland var blant de første i Vest-Europa til å fordømme kuppet i Tyrkia tidligere i sommer og samtidig påpeke at et militærkupp ikke har noen plass i dagens Europa. Samtidig som han fordømte kuppmakerne understreket han at Tyrkia som medlem av Europarådet må ivareta sine forpliktelser og følge standardene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen i de kommende straffeforfølgelsene mot de som prøvde å avsette regjeringen.

Bakgrunn:
Den 15. juli forsøkte en gruppe fra det tyrkiske militæret å gjennomføre statskupp mot den autoritære, men demokratisk valgte president Erdogan. Kuppmakerne tok blant annet kontroll over broer i Istanbul, TV-stasjoner, flyplasser og hærens militære hovedkvarter i hovedstaden Ankara. I løpet av kort tid ble det klart at kuppet hadde mislykkes, i stor grad fordi store deler av det tyrkiske maktapparatet forble lojale og fordi mange sivile tok til gatene for å støtte Erdogan.

Begrunnelse:
Europarådet er en sterk stemme for sikringen av grunnprinsippene i demokratiet og rettsstaten slik at rettssystemet som er etablert i Europa skal fungere til enhver tid, også når det gjelder statskupp og unntakstilstand. Dette ble understreket av generalsekretæren i møte med den tyrkiske statsministeren og presidenten, etter kuppet. Jagland mener at Tyrkia har en rett til å rydde opp, men samtidig må de juridiske rettighetene til de som blir anklaget overholdes, som beskrevet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Europadomstolens rettspraksis. Jagland pekte spesifikt på hvilke artikler i konvensjonen som ikke kan fravikes selv i en unntakstilstand. Dette er artikler som forbyr dødsstraff, tortur og som sier at ingen kan straffes uten lov og dom. Jagland understreket at dersom et såkallt ”counter-coup” skulle finne sted, vil konsekvensen bli utestengelse av Tyrkia fra Europarådet. Norges Fredsråd berømmer Europarådet og Jagland for å stå fast ved at enhver tilsidesettelse av menneskerettigheter i Tyrkia vil få konsekvenser for landet, også etter et kuppforsøk.

 

Tidligere fredsprofiler:

2015
Januar – Ordfører Cecilie Hansen
Februar – “Fredens ring”
Mars – “Red Zone”
April – “Verdens beste nyheter”
Mai – Maria Bamieh
August – “Refugees welcome to Norway”

2016
Januar – Merete Nordhus
Februar – “Soliders of Are og Odin”
Mars – Carsten Jensen
April – Moddi
Mai – Tormod Heier
August – Europarådet