Manglende åpenhet i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Forrige uke hadde leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt, en kronikk i Klassekampen hvor hun forsvarer manglende åpenhet i utenriks- og sikkerhetspolitiske saker blant annet med begrunnelsen om at det er av hensyn til nasjonens sikkerhet. Hele kronikken kan leses her. Når vi etterlyser større åpenhet i vårt svar til Hutifeldt, er det ikke fordi det har gått oss, andre i fredsbevegelsen og pressen, hus forbi at det er behov for lukkede rom i saker som har med nasjonal interesse å gjøre. Det er fordi vi ikke er tilfredse med hvordan det rommet forvaltes i dag. Hele vårt svar kan leses her, eller i dagens Klassekampen.