Kategori: Forsvar

Militarisering av nordområdene

Nordområdene er et sentralt politisk satsningsområde for Norges Fredsråd. En av Norges Fredsråds medlemsorganisasjoner, Internasjonal [...]

Vi må være åpne rundt det som ikke fungerer bra nok

Norges Fredsråd har i flere år aktivt påpekt at spesialiseringen av Forsvaret og den offensive [...]

Norges Nye Forsvarssjef

Adminiral Haakon Bruun-Hanssen (53) tar i dag over som forsvarssjef for general Harald Sunde (59). Dermed [...]

Forsvaret gjør en for dårlig jobb

Riksrevisor Jørgen Kosmo kritiserer i dag Forsvaret for ikke å ha fått på plass et [...]

Nominasjoner til Årets Nobels Fredspris del 6

Først­kom­mende fre­dag kl. 11 kunn­gjø­res det hvem som i år får Nobels freds­pris. Nor­ges Freds­råd [...]

Norden for fred?

Hvilke kompetanse og erfaringer finnes i nordiske fredsorganisasjoner? Norges Fredsråd var denne helgen til stede [...]

Forsvaret vil starte elitestyrke for kvinner

Fredag 7. juni skrev VG om hvordan Forsvaret ønsker å etablere en elitestyrke for kvinner. [...]

Skriv under på vårt F-35-opprop her!

Skriv under på Norges Fredsråds underskriftkampanje «Stortinget må ta kampflyprogrammet opp til ny vurdering» her! [...]

Meningsportefølje om F-35

Norges Fredsråd har siden Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret jobbet aktivt mot det nye [...]

Kampflysaken må granskes

Forsvarsanalytiker John Berg skriver i dagens utgave av Aftenposten om hvordan Forsvarets forsøk på å [...]