Krig fordrer forankring i Stortinget

Sverre Lodgaard skriver i Dagbladet lørdag 16. mars i artikkelen «Mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse» om behovet for åpen debatt før en eventuell norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Innledningsvis stiller han spørsmålstegn ved hvorvidt det i så henseende er riktig at regjeringen har beslutningsmyndighet, uten Stortingets direkte samtykke. Konklusjonen hans er at prosedyrene som ligger […]

En varslet flykatastrofe

Kjell Dragnes, utenriksredaktør i Aftenposten, skriver mandag 18. mars om hvordan Norges vedtak om kjøp av jagerflyene Joint Strike Fighter F-35 allerede er en kjempefiasko. Dragnes skriver: «F-35 er en blindgate. Og vi har alternativer, sikkerhetspolitisk, teknologisk og kostnadsmessig.» Les Dragnes innlegg her: Aftenposten 18.03.13 «En varslet flykatastrofe»  

Forsvaret ønsker å nå ut til barna på Norway Cup

Forsvaret skal i år bruke 100.00 kr for å nå ut til barna på Norway Cup. Gjennom militærleker og premie på 10.000 kr skal Forsvaret forsøke å få barnas oppmerksomhet. Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, uttaler seg i dagens Ny Tid (15/03/13) at «Norway Cup er en arena for lek og moro, den […]

Problemer med F-35-flyene Norge skal kjøpe

Bloomberg skriver 22.februar om mange av problemene til F-35 -flyene som Norge planlegger å kjøpe. Flyene skal blant annet ha flere tekniske problemer, utsatt produksjonstid og blitt estimert til å være USAs dyreste våpensystem noensinne. Stortinget skal i løpet av våren 2013 gi fullmakt til regjeringen til å bestille disse flyene. Les mer her: http://www.bloomberg.com/news/2013-02-22/flawed-f-35-fighter-too-big-to-kill-as-lockheed-hooks-45-states.html

Forstår Strøm-Erichsen krigens pris?

Bedre veteranoppfølging er viktig og kan begrense psykiske skader krigen har medført. Den prisen skal vi betale. Men hva med den norske krigsdeltakelse som tross alt er det som forårsaker dem? Les Norges Fredsråds kronikk under Nye meninger i Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1038/thread267745/

Røde Kors kritiserer Forsvaret

Mads Harlem ifra Norges Røde Kors krever at Forsvaret foretar en granskning av det norske engasjementet i Afghanistan og Forsvarets praktisering av regler i krig. Kritikken er basert på at det norske Forsvaret har gitt sivile afghanske tolker opplæring i våpenbruk og at de har deltatt i skuddveksling med opprørere. Viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen, sjef for […]

Forsvaret: For alt det ikke er?

I lørdagens utgave av Dagbladet kommenterte Norges Fredsråd Forsvarets omdømme- og rekrutteringskampanje for 2013, som inkluderer en nylig utgitt reklamefilm. I intervjuet med Norges Fredsråds daglig leder, uttaler Hedda Langemyr at reklamefilmen faller så langt fra stammen at det ikke kan ansees som noe annet enn bevisst desinformasjon, som forvirrer unge kvinner og menn til å […]

Underlig at Hellas er best i klassen av militære forbrukere?

NRK Nyheter skriver idag 31. januar 2013 om hvordan NATOs medlemsland ifølge generalsekretær Anders Fogh Rasmussen angivelig bruker for lite penger på forsvaret. Ifølge Rasmussen er det kun USA, Storbritannia og Hellas som oppnår det interne målet om å bruke 2 prosent av BNP på nasjonalt forsvar. I artikkelen stiller NRK spørsmålstegn ved hvordan Hellas […]

Rødt: Krigsnasjonen Norge

Leder i Partiet Rødt, Bjørnar Moxnes skrev i Klassekampen torsdag 20. september om krigsnasjonen Norge. Han påpeker at Norge kun er i Afghanistan for å ivareta forholdet til USA og NATO. Men Norge bør droppe rustinga av afghanske sikkerhetsstyrker som kan føre til en framtidig borgerkrig og heller bruke de økonomiske midlene til humanitære og […]

F-35: Tre ganger så dyre i drift

Dagens aviser noterer at jagerflyene Norge har vedtatt å kjøpe blir stadig dyrere. Nå estimeres det at de nye F-35-flyene vil ha en driftskostnad i timen på omlag 124.000 kr opp mot Jas Gripens kostander tilsvarende 28.000 kr i timen. Fra et fredsaktivistisk ståsted kan det hevdes at det er like greit at flyene blir […]