Forstår Strøm-Erichsen krigens pris?

Bedre veteranoppfølging er viktig og kan begrense psykiske skader krigen har medført. Den prisen skal vi betale. Men hva med den norske krigsdeltakelse som tross alt er det som forårsaker dem?

Les Norges Fredsråds kronikk under Nye meninger i Dagsavisen:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1038/thread267745/