Hvorfor forskjellige regler for sex og våpenkjøp når nordmenn er i utlandet?

For noen år siden trådte sexkjøpsloven i kraft i Norge. I Norge er det nå forbudt å kjøpe seksuelle tjenester. Som turist i et annet land må man fortsatt følge Norges lover for kjøp og salg av seksuelle tjenester og man risikerer straff ved overtredelse. Dette gjelder ikke for kjøp og salg av våpen. Hvis man vil kjøpe eller selge våpen i utlandet holder det å følge det respektive landets egne lover og regler.

Den norske stat har forholdsvis strenge regler for salg og kjøp av våpen som blir produsert i Norge. Ikke alle land har samme lovgivning på dette som Norge, men det betyr ikke at Norge bør redusere sine krav for norskeid produksjon av våpen i utlandet. Den norske stat har eierandeler i to selskaper som produserer forsvarsmateriell i Norge: Nammo As og Kongsberg gruppen ASA. Det er skremmende at disse selskapene har datterselskaper i land som Canada, Sverige, Finland, Tyskland, Sveits og USA hvor selskapenes produksjon forholder seg til lovverk og eksportregler i det landet de opererer i, som er langt mer liberaliserte enn de vi lever under. Norskeide selskaper i utlandet, som produserer forsvarsmateriell, behøver dermed ikke å følge norske lover og regler, som ofte er strengere.

Ønsker vi en strengere våpeneksportkontroll i Norge bør dette gjelde både for våpen og ammunisjon produsert i Norge og i utlandet. Ønsker vi en bedre kontroll av hvor våpnene våre havner må på samme måte krav om sluttbrukererklæringer foreligge uavhengig av hvem vi handler med, om det er Tyrkia eller USA. Slik tilfellet er nå har vi ingen garantier for hvor våpnene havner når vi handler med våre sikkerhetspolitiske allierte, fordi de i bunn og grunn står fritt til å eksportere til hvem som helst innenfor sine gjeldende regelverk.

Årets stortingsmelding om norsk våpeneksport viser positive trekk, det er større innsyn og strengere regler for eksport av forsvarsmateriell fra Norge, men det er langt fra tilfredsstillende nok til at norske myndigheter kan si seg fornøyde. Det hevdes at produksjon og eksport av forsvarsmateriell utgjør en verdiskapning i Norge. Det er derimot ganske klart at de verdier vi skaper gjennom våre datterselskaper som selger våpen til land i krig eller hvor det er fare for krig er høyst diskutable. Kjøp av seksuelle tjenester kan også hevdes å være en verdiskapning for noen. I Norge er imidlertid dette en verdiskapning vi ikke støtter, men som vi kontrollerer og forbyr både i Norge og i utlandet. Slike verdier og standarder bør derfor også reflekteres gjennom i en kraftig innstramming i vår virksomhet og eierskap i våpenselskaper verden rundt.