Røde Kors kritiserer Forsvaret

Mads Harlem ifra Norges Røde Kors krever at Forsvaret foretar en granskning av det norske engasjementet i Afghanistan og Forsvarets praktisering av regler i krig. Kritikken er basert på at det norske Forsvaret har gitt sivile afghanske tolker opplæring i våpenbruk og at de har deltatt i skuddveksling med opprørere. Viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen, sjef for Fellesoperativt hovedkvarter uttalte i forrige uke at tolkene handlet i selvforsvar og at dette var i tråd med Genèvekonvensjonene

Les mer om saken i VG:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10100724