Hver tiende soldat opplever stressplager når de kommer hjem

Afghanistanundersøkelsen som ble lagt frem mandag 18. februar 2013, tar for seg psykisk helse blant personell som har tjenestegjort i Afghanistan mellom 2001 og 2011. Undersøkelsen viser blant annet at 9,9 prosent har alvorlige eller moderate stressplager en måned etter at de kommer hjem og at 4 av 10 soldater og offiserer mener at den militære innsatsen i Afghanistan ikke er vellykket.

Les mer om Afghanistanundersøkelsen i Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Den-militare-innsatsen-i-Afghanistan-har-ikke-vart-vellykket–7125053.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hver-tiende-soldat-opplever-stressplager-nar-de-kommer-hjem-7121700.html