Forsvaret vil starte elitestyrke for kvinner

Fredag 7. juni skrev VG om hvordan Forsvaret ønsker å etablere en elitestyrke for kvinner. Ifølge reportasjen er målet for elitestyrken å føre til at den første kvinnen i Norge klarer opptakskravene til Forsvarets spesialstyrker.  Norges Fredsråd stiller seg kritiske til at Forsvaret i dette tilfellet vil bruke penger på å sende flere kvinner ut […]

Skriv under på vårt F-35-opprop her!

Skriv under på Norges Fredsråds underskriftkampanje «Stortinget må ta kampflyprogrammet opp til ny vurdering» her! Følg link: http://www.opprop.net/stortinget_ma_ta_kampflyprogrammet_opp_til_ny_vurdering VENNLIGST DEL OPPROPET! Norges Fredsråd har siden Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret jobbet aktivt mot det nye F-35 kampflyprogrammet. I første rekke har bakgrunnen for motstanden vært tuftet på blant annet faktumet at Joint Strike Fighter […]

Meningsportefølje om F-35

Norges Fredsråd har siden Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret jobbet aktivt mot det nye kampflyprogrammet. Vi mener det er ikke er tilstrekkelig med informasjon om jagerflykjøpet i den norske offentlige debatten og at til tross for en rekke nye saksopplysninger i forhold til forventet leveringstid, anskaffelses- og driftskostnader, er det en stilltiende aksept fra […]

Kampflysaken må granskes

Forsvarsanalytiker John Berg skriver i dagens utgave av Aftenposten om hvordan Forsvarets forsøk på å bortforklare NRK Brennpunkts program om kampfly, bekrefter at kampflysaken må granskes. Norges Fredsråd støtter Bergs uttalelser.  Les Bergs kronikk her: Kampflysaken må granskes – Aftenposten 23. april 2013

Verdens dyreste papirfly!

«Brennpunkt rettet tirsdag,16.april, et kritisk blikk på Norges kjøp av jagerflyet F-35. Konklusjonen fra ledende forsvarsanalytikere, militærfaglige stemmer og andre eksperter er slående: F-35 er både et dyrt og dårlig flyvalg. Les artikkelen til daglig leder Hedda Langemyr her: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1038/thread272431/#post_272568

Krig fordrer forankring i Stortinget

Sverre Lodgaard skriver i Dagbladet lørdag 16. mars i artikkelen «Mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse» om behovet for åpen debatt før en eventuell norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Innledningsvis stiller han spørsmålstegn ved hvorvidt det i så henseende er riktig at regjeringen har beslutningsmyndighet, uten Stortingets direkte samtykke. Konklusjonen hans er at prosedyrene som ligger […]

En varslet flykatastrofe

Kjell Dragnes, utenriksredaktør i Aftenposten, skriver mandag 18. mars om hvordan Norges vedtak om kjøp av jagerflyene Joint Strike Fighter F-35 allerede er en kjempefiasko. Dragnes skriver: «F-35 er en blindgate. Og vi har alternativer, sikkerhetspolitisk, teknologisk og kostnadsmessig.» Les Dragnes innlegg her: Aftenposten 18.03.13 «En varslet flykatastrofe»  

Forsvaret ønsker å nå ut til barna på Norway Cup

Forsvaret skal i år bruke 100.00 kr for å nå ut til barna på Norway Cup. Gjennom militærleker og premie på 10.000 kr skal Forsvaret forsøke å få barnas oppmerksomhet. Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, uttaler seg i dagens Ny Tid (15/03/13) at «Norway Cup er en arena for lek og moro, den […]

Problemer med F-35-flyene Norge skal kjøpe

Bloomberg skriver 22.februar om mange av problemene til F-35 -flyene som Norge planlegger å kjøpe. Flyene skal blant annet ha flere tekniske problemer, utsatt produksjonstid og blitt estimert til å være USAs dyreste våpensystem noensinne. Stortinget skal i løpet av våren 2013 gi fullmakt til regjeringen til å bestille disse flyene. Les mer her: http://www.bloomberg.com/news/2013-02-22/flawed-f-35-fighter-too-big-to-kill-as-lockheed-hooks-45-states.html

Forstår Strøm-Erichsen krigens pris?

Bedre veteranoppfølging er viktig og kan begrense psykiske skader krigen har medført. Den prisen skal vi betale. Men hva med den norske krigsdeltakelse som tross alt er det som forårsaker dem? Les Norges Fredsråds kronikk under Nye meninger i Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1038/thread267745/