Kjønnsnøytral verneplikt- Hvor er det sivile alternativet?


Norges Fredsråd er kritiske til at den kjønnsnøytrale verneplikten har tredd i kraft, ettersom det sivile alternativet til militærtjenesten ikke lenger eksisterer. I stedet for flere soldater mener Fredsrådet at Norge behøver en habil siviltjeneste med mulighet for å avtjene en verneplikt som fokuserer på ikkevoldelig konflikthåndtering, omsorg og likeverd.

I årets første måned trer den allmenne verneplikten i kraft, uten mye oppmerksomhet. Den forsøkte koblingen mellom feminisme og verneplikt bygger på en argumentasjon som bruker likestilling som lokkemat til å befordre en militærtjeneste for alle. Norges Fredsråd er enige med Torild Skard som skriver følgende i Klassekampen 12.januar: “I dagens situasjon er utfordringen først og fremst å bidra til nedrustning og avspenning, fred og bevaring av miljøet. I stedet for kjønnsnøytral verneplikt burde vi få tilbake en sivil- eller samfunnstjeneste som alternativ til militærtjeneste og opprette et eget fredsdepartement”.

Etter at siviltjenesten ble avskaffet i 2012 finnes det ikke lenger en mulighet til å tjene Norge på en ikkevoldelig måte. Siviltjenesten ble primært avtjent innenfor helse- og sosialsektoren, og flere sivilarbeidere jobbet også innenfor humanitære organisasjoner, institusjoner og forskningsinstitutter. Frihet er basert på muligheten til å ta egne valg og å kunne stå for de valgene man tar. En kjønnsnøytral militær verneplikt, uten ikkevoldelige alternativer, vitner mer om tvang enn frihet.

Uholdbart å legitimere verneplikten gjennom likestilling

Fredsrådet mener at kjønnsnøytral verneplikt grunner i en misforstått likestillingspolitikk. Norge har i flere år hatt sesjonsplikt for kvinner født etter 1992, hvor de som har vært villige til å ta på seg tjenesteplikt, blir likestilt innenfor de militære rammene av plikter og rettigheter, men hvor blir det av alternativene? Daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, sier det er fullstendig uholdbart at kvinner skal pålegges verneplikt for å legitimere militærtjenesten i likestillingens navn.

Norges Fredsråd mener at så lenge det er militær verneplikt må vi få på plass siviltjenesten igjen, slik at de som innkalles til sesjon, men ikke ønsker å engasjere seg militært, har et sivilt alternativ. Debatten bør ikke dreie seg om likestilling av kjønn, men heller om likestillingen av alternativer til den militære verneplikten.