Ikkevoldsprisen 2015

Changemaker mener det er noe muffins med norsk våpeneksport.

Changemaker mener det er noe muffins med norsk våpeneksport. Foto: Changemaker klartvikan.wordpress

Norges Fredsråd gratulerer Changemaker med Ikkevoldsprisen. 

Ikkevoldsprisen fremmer ikkevold som redskap i en mer rettferdig verden og arbeid for fred. Prisen har ein verdi på 10 000 kroner og skal tildeles en person eller organisasjon i Norge som handler i Martin Luther King Jr.s ånd. 

Changemakers arbeid for fred er trukket frem som en av begrunnelsene for tildelingen av prisen. Videre understreker nominasjonskomiteen Changemakers arbeid for å belyse hvordan gjeld, kapitalflukt, internasjonal handel og klima og miljø kan være, og er, bakenforliggende årsaker til konflikt. Gjennom sitt arbeid setter Changemaker fokus på holdninger og verdier for fred og rettferdighet blant norsk ungdom. Organisasjonen gir sine medlemmer konkrete handlingsalternativer for slik å forbedre verden.

Å forandre verden?

Changemaker spesialiserer seg på kreative kampanjer. Organisasjonen har i senere tid fokusert særlig på kontroll av norsk våpeneksport, blant annet gjennom muffinsaksjonen, «Det er noe muffins med norsk våpeneksport». Dette arbeidet gav resultater da Stortinget vetok å innlemme Arms Trade Treaty (ATT) , som regulerer internasjonal våpenhandel, i norsk lov. 

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen 2015 består av representanter fra kirke, næringsliv, fredsbevegelsen og andre viktige samfunnsaktører, deriblant Fredsrådet daglige leder Hedda Bryn Langemyr. Overrekkelsen blir i forbindelse med Kingsdagen, den 19. januar, klokken 18.00 på Holtekilen folkehøgskole. 

Norges Fredsråd