Bevæpnet illusjon

Fredag ba Politidirektoratet om samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til bevæpning av politiet i daglig tjeneste. Allerede samme kveld ga justis- og beredskapsminister Anders Anundsen tillatelse til at rundt 5800 polititjenestemenn og –kvinner vil gå rundt bevæpnet de neste fire ukene.

Den oppdaterte trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 5. november, hvor den generelle terrortrusselen blir beskrevet som skjerpet, er bakgrunnen for at Politidirektoratet nå ønsker at norsk politi skal bære våpen. I trusselvurderingen blir politi- og forsvarspersonell utpekt som spesielt utsatt målgruppe for terrorangrep fra ekstreme islamister.

Både politidirektøren og lederen for Politiets Fellesforbund er samstemte i at det er behov for bevæpning av politiet så lenge denne nye trusselen vedvarer. Norges Fredsråd er mildt sagt skeptiske til en slik utvikling hvor norsk politi bærer våpen. Det argumenteres for at dette er midlertidig bevæpning, samtidig som at PST i trusselvurderingen advarer om fare for terrorangrep i Norge de neste 12 månedene. Sannsynligheten for at terrortrusselen er mindre om fire uker er liten. Det betyr at vi risikerer å ha bevæpnet politi gående i norske gater i minst ett år.

Tirsdag forrige uke gikk høringsfristen om forslaget til generell bevæpning av norsk politi ut, og flere politiorganer er kritiske til bevæpning. Norge skiller seg ut som det eneste skandinaviske landet som ikke har bevæpnet politi. Andre lands erfaringer med bevæpnet politi er skremmende og viser økt sannsynlighet for våpenbruk, flere farlige situasjoner og flere som blir drept. Tilhengerne hevder det fører til mer trygghet i samfunnet, men lite tyder på at våpen kjøper oss mer sikkerhet. Fredsrådet er kritiske til at justisministeren nå utnytter trusselsituasjonen for å innføre bevæpnet politi i Norge.

Terrortrusselen mot Norge viser at våre bidrag til militæroperasjoner i utlandet, som i krigen mot IS i Irak, nå begynner å innhente oss. Bare en knapp uke etter at regjeringen avgjorde at Norge skal sende militære bidrag til Irak kom den oppdaterte trusselvurderingen om økt fare for terrorangrep i Norge.

De vestlige militæroperasjonene i Irak risikerer å underbygge det verdensbildet IS forfekter med Vesten i krig mot Islam. IS rekrutterer allerede fra en befolkning hvor mange har sterke antivestlige holdninger etter den pågående, og lite suksessfulle, krigen mot terror. Når vi deltar militært mot IS er det åpenbart at IS vil slå tilbake på sine motstandere. At Norge som terrormål dermed øker er en situasjon vi har satt oss i selv. Hvis vi ønsker å avverge konsekvensene av våre handlinger er det helt avgjørende at Norge, heller enn å bidra til militæroperasjoner i utlandet, søker etter alternative løsninger som tar høyde for årsakene til konflikten.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier til VG at ”vi må vise en økt risikoerkjennelse i Norge og at vi tar denne trusselen på alvor”. Men spørsmålet er heller om vi ikke må utvise en økt erkjennelse av sammenhengen mellom våre militære handlinger internasjonalt og de konsekvensene det innebærer.

Kilder: NRK, Aftenposten, VG