Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for over 20 organisasjoner i det norske fredspolitiske nettverket. Gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkningsarbeid arbeider Norges Fredsråd for nedrustning og konfliktløsning, og ser militarisme, våpenallianser og skjev global fordeling på tvers av kulturelle forskjeller og politiske motsetninger. I tillegg har Norges Fredsråd driftsansvar for Fredshuset i Oslo hvor vi driver aktiv arrangementsvirksomhet som belyser nasjonale og internasjonale fredspolitiske spørsmål.

Fra januar 2015 søker vi praktikanter til vår daglige virksomhet. Praktikantstillingene gir et bredt innblikk i hvordan det fredspolitiske nettverket arbeider, med arbeidsoppgaver innenfor informasjonsformidling, arrangementsvirksomhet og politisk påvirkning.

Vi søker personer som har samfunnsfaglig utdanningsbakgrunn, med ønskelig erfaring fra tidligere organisasjonsarbeid. Det er en fordel om du liker å skrive, produsere nyhetsartikler og annen informasjon. Du må kunne ta selvstendig initiativ samt jobbe godt i team, ta utfordringer på strak arm, og synes at freds- og forsvarspolitiske spørsmål er interessant. Erfaring med sosiale medier er også en fordel. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Vi kan tilby:
– Å ta del i utviklingen av en spennende og dynamisk organisasjon
– Et ungt arbeidsmiljø sammen med andre fredsorganisasjoner på Fredshuset
– Rom for å utvikle egne prosjekter
– Innsikt i fredsbevegelsen og norsk organisasjonsliv
– Få mulighet til å påvirke norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Stillingen er minimum 50%, ønskelig med mer. Varighet er fortrinnsvis ett år, men et halvt år kan også diskuteres. Stillingen er ulønnet. Oppstartsdato er 12. januar 2015.

Norges Fredsråd holder til i hyggelige lokaler på Fredshuset i Møllergata 12 rett ved Youngstorget, Oslo.

Søknadsfrist er 28. november 2014.

Les om tid­li­gere prak­ti­kan­ters hver­dag i Nor­ges Freds­råd her.