Kvinner i krig – hvordan møtes deres sikkerhetsbehov?

Seksualisert vold rammer kvinner og barn hardest og utfordrer kvinners deltakelse og sikkerhet. Hvilke problemstillinger møter man i arbeidet for deres sikkerhet? Mange land har utformet nasjonale handlingsplaner for å møte FNs resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet, men virker de til sin hensikt? Det sies at kulturforskjeller og stereotopier påvirker kvinners rolle i konflikter. Er kvinner egentlig fredeligere enn menn? 

Norges Fredsråd arrangerer med støtte fra Norsk Tjenestemannslag og Fritt Ord møteserien “Sikkerhet i Norge anno 2014” som diskuterer sikkerhetsbegrepet. 18. november kl. 18:00 inviterer vi til fjerde møte i serien og diskusjon om kvinner og sikkerhet på Fredshuset i Oslo.

FNs resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet ble opprettet for å anerkjenne kvinners rolle i konfliktløsning, fredsforhandlinger, i prosessen med gjenoppbygging etter konflikt og hva gjelder humanitær respons. Resolusjonen anerkjenner samtidig at krig påvirker menn og kvinner på ulike måter. I dag, 14 år etter at resolusjonen ble opprettet er kvinner fortsatt sjeldent representert i formelle fredsforhandlinger. 

Panelet består av Mari Skåre, tidligere NATOs spesialrepresentant for 1325, Jon Rian fra FOKUS, og Randi Solhjell fra NUPI. Ordstyrer er Lisa Cooper, styremedlem i Flyktninghjelpen og leder av de amerikanske demokratene i Norge.

Det blir god tid til diskusjon og spørsmål, og det blir servert mat. 

Inviter gjerne venner og kjente – alle er velkommen!

Bakgrunn for møteserien “Sikkerhet i Norge anno 2014” er den utvidede forståelsen av sikkerhetsbegrepet etter den kalde krigen, som baseres på mer enn kun ivaretakelse av territoriell integritet. Man ser i økende grad hvordan en rekke statlige interesser, nasjonale så vel som internasjonale, knyttes opp til konseptet sikkerhet. Politiske prioriteringsområder som helse, miljø, kommunikasjon og innvandring får en tillagt sikkerhetsdimensjon. 

Norges Fredsråds oppfatning er at denne prosessen gjerne skjer uten tilstrekkelig bevissthet blant norske velgere. Vår møteserie har som målsetting å belyse denne utviklingen. Vi ønsker å problematisere ulike aspekter ved sikkerhetsbegrepet som vi i dag kjenner det og synliggjøre dets utvidede rolle i norsk politikk som en konsekvens av globalisering og gjensidig avhengighet. 

Vår møteserie gjennom høsten består av fem temabaserte møter, med temaer som hva sikkerhet er, økonomisk sikkerhet og bærekraftig utvikling, flyktningstrømmer, kvinner, fred og sikkerhet, og rikets sikkerhet. Diskuter gjerne sikkerhetsbegrepet videre i vår FB-gruppe.