Problemer med F-35-flyene Norge skal kjøpe

Bloomberg skriver 22.februar om mange av problemene til F-35 -flyene som Norge planlegger å kjøpe. Flyene skal blant annet ha flere tekniske problemer, utsatt produksjonstid og blitt estimert til å være USAs dyreste våpensystem noensinne. Stortinget skal i løpet av våren 2013 gi fullmakt til regjeringen til å bestille disse flyene. Les mer her: http://www.bloomberg.com/news/2013-02-22/flawed-f-35-fighter-too-big-to-kill-as-lockheed-hooks-45-states.html

Forstår Strøm-Erichsen krigens pris?

Bedre veteranoppfølging er viktig og kan begrense psykiske skader krigen har medført. Den prisen skal vi betale. Men hva med den norske krigsdeltakelse som tross alt er det som forårsaker dem? Les Norges Fredsråds kronikk under Nye meninger i Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1038/thread267745/

Røde Kors kritiserer Forsvaret

Mads Harlem ifra Norges Røde Kors krever at Forsvaret foretar en granskning av det norske engasjementet i Afghanistan og Forsvarets praktisering av regler i krig. Kritikken er basert på at det norske Forsvaret har gitt sivile afghanske tolker opplæring i våpenbruk og at de har deltatt i skuddveksling med opprørere. Viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen, sjef for […]

Forsvaret: For alt det ikke er?

I lørdagens utgave av Dagbladet kommenterte Norges Fredsråd Forsvarets omdømme- og rekrutteringskampanje for 2013, som inkluderer en nylig utgitt reklamefilm. I intervjuet med Norges Fredsråds daglig leder, uttaler Hedda Langemyr at reklamefilmen faller så langt fra stammen at det ikke kan ansees som noe annet enn bevisst desinformasjon, som forvirrer unge kvinner og menn til å […]

Underlig at Hellas er best i klassen av militære forbrukere?

NRK Nyheter skriver idag 31. januar 2013 om hvordan NATOs medlemsland ifølge generalsekretær Anders Fogh Rasmussen angivelig bruker for lite penger på forsvaret. Ifølge Rasmussen er det kun USA, Storbritannia og Hellas som oppnår det interne målet om å bruke 2 prosent av BNP på nasjonalt forsvar. I artikkelen stiller NRK spørsmålstegn ved hvordan Hellas […]

Rødt: Krigsnasjonen Norge

Leder i Partiet Rødt, Bjørnar Moxnes skrev i Klassekampen torsdag 20. september om krigsnasjonen Norge. Han påpeker at Norge kun er i Afghanistan for å ivareta forholdet til USA og NATO. Men Norge bør droppe rustinga av afghanske sikkerhetsstyrker som kan føre til en framtidig borgerkrig og heller bruke de økonomiske midlene til humanitære og […]

F-35: Tre ganger så dyre i drift

Dagens aviser noterer at jagerflyene Norge har vedtatt å kjøpe blir stadig dyrere. Nå estimeres det at de nye F-35-flyene vil ha en driftskostnad i timen på omlag 124.000 kr opp mot Jas Gripens kostander tilsvarende 28.000 kr i timen. Fra et fredsaktivistisk ståsted kan det hevdes at det er like greit at flyene blir […]

Massiv opprustning

Espen Barth Eide ble 6.august intervjuet i Dagsavisen om USAs tiltakende militære tilstedeværelse i nord. Han synes dette er helt uproblematisk. Det synes ikke vi. Her kan du lese tilsvaret, også på trykk i Dagsavisen 09.august. Massiv opprustning

Må tøye NATO-strikken

SV har lagt fram forslag til grunnlovsendring om forbud mot innføring, produksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge. I likhet med Japan, er det også for Norge  mulig å stå for en selvstendig atomvåpenpolitikk uten at det kommer i konflikt med NATO, sier Alexander Harang, leder i Norges Fredslag, til Ny Tid. Temaet er […]

Øker faren for atomkrig

I debatten om anskaffelsen av F-35-jagerfly i samtidsmagasinet Ny Tid argumenterer Norges forsvarsminister for at F-35 ikke vil bære atomvåpen, verken nå eller i fremtiden. Likevel gir kjøpet av jagerflyene signaler om at Norge er i ferd med å ruste opp militært. Ifølge Norges Fredsråd er dette feil retning å gå tatt i betraktning en […]