– F-35 vil knytte oss til en supermakt-strategi

”Vi er en småstat, vi kan ikke knytte oss til en supermakt-strategi.” Forsvarsanalytiker, John Berg, gjestet denne uken studentersamfunnet, Chateau Neuf, i regi av Norges Fredsråd og Kulturutvalget.

Tekst og foto: Elise Luhr Dietrichson

John Berg, forfatter av boken ”Kampflyene som bomber forsvarsevnen”, introduserte med det noe uventede temaet som sier mye om de enorme dimensjonene knyttet til kjøpet av F-35: ”Skal Norge i 10-20 år fremover håndheve våre interesser i miljøvern i nordområdene? Da må vi også prioritere dette.” Kjøp av F-35 vil ha levekostnader opp mot 400 milliarder kroner, da er det ikke penger til å beskytte nordområdene våre, fortsatte Berg.

Da Stoltenberg, 20. november 2008, kunngjorde at valget falt på jagerflyene av typen F-35, var begrunnelsen i all hovedsak fundert i kostnader. F-35 skulle koste 18 milliarder med levekostnader på 145 milliarder. JAS Gripen ble for dyr med en prislapp på 24 milliarder. Disse kostnadene har i ettertid vist seg å være en helt annen. F-35 er estimert til å ha en innkjøpspris på 62,3 milliarder. Medberegnet levekostnader ender sannsynligvis regnestykket med at JAS Gripen hadde blitt 100 milliarder kroner billigere. Dette vil ha enorme konsekvenser for norsk forsvarsevne de neste 50 årene.  

Forsvarsanalytiker John Berg

 Kjøp av F-35 reflekterer ikke en småstatsstrategi

Norge er et lite land med store utsatte områder, informasjonsoverlegenhet vil derfor være en enormt viktig del av vår forsvarsstrategi. F-35 har kun kapasitet til å bevege seg over kortere avstander, kampflyene krever enorme mengder drivstoff og vil derfor kun oppholde seg i luften i 20 minutter av gangen. En overvåkningsdrone vil derimot ha kapasitet til å være i luften i 20 timer. ”Vi trenger et småstatsforsvar og kjøper inn en supermakts forsvarsfly for en global strategi. Det er forskjell på vår nærmeste allierte og vår viktigste allierte.”

Danmark har forstått akkurat dette, og debatten har vært en helt annen. I dag er forsvaret deres utrustet med fleksible støtteskip, som kan fungere både som stridsfartøy og transportfartøy for tropper og utstyr. Denne type utstyr vil være tilpasset humanitær innsats og kunne stoppe en miljøkatastrofe i Arktisk. Danmark er dermed langt bedre rustet for fremtidige behov.

Kontraterrortiltak vil også bli påvirket av at valget falt på F-35. Den enorme investeringen vil ha store konsekvenser for midler til kontraterrortiltak og innkjøp av helikopter. Som Berg uttalte, “kontraterror krever helikopter, dette har vi lært.”

Norsk næringsliv vil ikke tjene nevneverdig på avtalen

Forsvarsdepartementet har gitt uttrykk for at norsk industri vil få kontrakter tilsvarende 30 milliarder kroner de neste tiårene, til nå har vi kun fått avtaler av en verdi på rundt 50 millioner. Norge er det eneste landet i gruppen i kjøpere av F-35 som ikke har en avansert flyindustri. ”Det å tro at norsk næringsliv skal få mer ut av denne avtalen enn andre involverte land, er helt urasjonelt”, uttalte Berg.

Svenske SAAB og Boeing har nå inngått et samarbeid om utvikling av JAS Gripen. ”Svenskene driver industristrategi som vi kunne vært en del av”, uttalte Berg. Kjøp av det svenske flyet hadde også frigitt 100 milliarder, ”i tillegg kunne vi vært en del av et industrieventyr som virkelig har visjoner”.

Norges Fredsråd: Det handler om hva Norge skal være

Avgjørelsen er tatt, Norge vil etter all sannsynlighet gå til innkjøp av det amerikanskproduserte flyet, F-35. Dette vil ikke si at dilemmaene ikke lenger er tilstede. Det er en rekke etiske problemer som følger med kjøp av flyene, ikke bare av økonomisk og teknisk art. Norges største enkeltinvestering noensinne vil ikke bare definere det norske forsvar de neste 50 år, men også vår identitet, nasjonalt og internasjonalt. Er det bombing vi bør drive med? Reflekterer kjøp av jagerfly som er spesialisert på å bombe langt inne i et land med forsvar, folkets forståelse av hva Norge skal være og hvilke verdier Norge skal promotere?

Et kampfly som kun kan fly i 20 minutter av gangen vil ikke kunne forsvare den norske kystlinjen, det ville føre til mindre stabilitet og handlingsrom for Norge. I tillegg vil F-35 bidra til et offentlig innrettet forsvar som bidrar aktivt i NATOs angrepskriger.

 

Les mer om kjøp av F-35 i “MENINGSPORTEFØLJE OM DET NYE F-35 KAMPFLYPROGRAMMET” .