Norges Fredsråd har åpnet avdeling i Bergen!

Nå i helgen gikk det første møte for Norges Fredsråds medlemsorganisasjoner, avdeling Bergen, av stabelen.

Tekst og foto: Irene Elise Hamborg

Sak

Foto: Representanter fra MedFred, Changemaker og Norges Kristelige Studentforbund

Norges Fredsråd har tjue medlemsorganisasjoner, og i Bergen er åtte av disse representert. På møtet i helgen fikk alle organisasjonene mulighet til å bli bedre kjent Fredsrådet, hva vi skal jobbe med i år og hvordan medlemmene kan få støtte til sitt lokale arbeid fra den nye representanten i Bergen.

Sammen så vi på muligheten for samarbeid på tvers av organisasjonene. Mange gode ideer kom på bordet, og det var bred enighet om få til et konkret samarbeid rundt temaet våpen. De aktuelle medlemsorganisasjonene vil sammen med Fredsrådet jobbe videre med utvikling av arrangementer.

Sak 2
Foto: Representantene fra IKFF

Disse medlemsorganisasjonene er representert i Bergen:

  • Changemaker

  • CISV

  • Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

  • IOGT

  • Juvente

  • Norges Kristelige Studentforbund

  • Norske Leger mot Atomvåpen og MedFred

  • PRESS, Ungdomsorganisasjonen til Redd Barna

 

irene.elise@norgesfredsrad.no